WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Materiał z języka angielskiego

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Pani Marta Przeździecka

 
Przygotowanie do nauki języka angielskiego
 
KWIECIEŃ
 
ŻABKI
 
Cele:
Wprowadzenie do tematu „Animals” - prezentacja słownictwa.
Rozumienie określeń „big” i „little” 
Powtórzenie nazw kolorów oraz części ciała, przeliczanie w języku angielskim
Powtórzenie poznanych wcześniej piosenek
Utrwalanie nowego słownictwa poprzez zabawy polegające na wskazywaniu brakującego przedmiotu, rozpoznawanie i nazywanie wylosowanego przedmiotu, „drillowanie” słów
Reagowanie ruchem na nowe instrukcje w języku angielskim i poznawanie nowych zwrotów
Śpiewanie i ilustrowanie ruchem piosenek w j. angielskim („Little rabbit”, „Five little ducks”, „Old McDonald”)
 
Słówka: duck, rabbit, turtle, cow, horse, sheep, pig, dog, cat
Zwroty: Do you like…?How many ….can you see? One, two, three.
 
BIEDRONKI
 
Cele: 
Wprowadzenie do tematu „Animals”, prezentacja słownictwa
Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
Słuchanie piosenki „Pets song” i historyjki obrazkowej w celu utrwalania słownictwa i  kształtowania umiejętności rozumienia znaczenia kontekstu dłuższej wypowiedzi
Rozwijanie dużej motoryki i rozumienia języka obcego w zabawach w naśladownictwo w piosenkach („BINGO”, „Old Mc Donald”, „Ba ba black sheep”)
utrwalanie słownictwa poprzez zabawy polegające na wskazywaniu brakującego przedmiotu, rozpoznawanie i nazywanie wylosowanego przedmiotu, „drillowanie” słów, zapamiętywanie i łączenie obrazków w pary.
 
Słówka: bird, spider, fish, turtle, rabbit, duck, sheep, cow, horse, dog, cat
Zwroty: Do you like…? Yes, I do….No I don’t.
 
SŁONECZKA/MOTYLKI
 
Cele: 
Wprowadzenie do tematu „Animals”, prezentacja słownictwa
Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
Słuchanie piosenki „Jungle animals song” i historyjki obrazkowej w celu utrwalania słownictwa i kształtowania umiejętności rozumienia znaczenia kontekstu dłuższej wypowiedzi
Rozwijanie dużej motoryki i rozumienia języka obcego w zabawach w naśladownictwo w piosenkach („BINGO”, „Five little monkeys”, „Ba ba black sheep”)
utrwalanie słownictwa poprzez zabawy polegające na wskazywaniu brakującego przedmiotu, rozpoznawanie i nazywanie wylosowanego przedmiotu, „drillowanie” słów, zapamiętywanie i łączenie obrazków w pary.
 
Słówka: lion, tiger, snake, crocodile, parrot, monkey, duck, sheep, cow, horse, dog, cat
Zwroty: Do you like…? Yes, I do….No I don’t. A (…….) goes like this…. .
 
 
 
Marta Przeździecka
 
 
Przygotowanie do nauki języka angielskiego
 
MARZEC
 
ŻABKI
 
 
Cele:
Wprowadzenie do tematu „Wheather”- prezentacja słownictwa.
Rozumienie określeń „hot” i „cold” w kontekście pogody
Powtórzenie nazw ubrań oraz części ciała
Powtórzenie poznanych wcześniej piosenek
Utrwalanie nowego słownictwa poprzez zabawy polegające na wskazywaniu brakującego przedmiotu, rozpoznawanie i nazywanie wylosowanego przedmiotu, „drillowanie” słów
Reagowanie ruchem na nowe instrukcje w języku angielskim i poznawanie nowych zwrotów
Śpiewanie i ilustrowanie ruchem piosenek w j. angielskim („The sun goes up” , „How’s the weather?” )
Wprowadzenie do tematu „Easter”  - spotkanie króliczka wielkanocnego, poznanie wielkanocnej piosenki, szukanie pisanek
 
Słówka: cold, hot, sunny, rainy, cloudy, snowy, Easter bunny, Easter eggs, Happy Easter!
Zwroty: How’s the weather? It’s (raining).
 
BIEDRONKI/ SŁONECZKA/MOTYLKI
 
Cele: 
Wprowadzenie do tematu „Weather”, prezentacja słownictwa
Rozpoznawanie i określanie pogody w języku angielskim
Powtórzenie nazw części ciała oraz ubrań.
Słuchanie piosenki „Weather song”i historyjki obrazkowej w celu utrwalania słownictwa i  kształtowania umiejętności rozumienia znaczenia kontekstu dłuższej wypowiedzi
Rozwijanie dużej motoryki i rozumienia języka obcego w zabawach w naśladownictwo w piosenkach („How’s the weather song”, Drip Drop Rain”, „Ency – Weency spider”)
utrwalanie słownictwa poprzez zabawy polegające na wskazywaniu brakującego przedmiotu, rozpoznawanie i nazywanie wylosowanego przedmiotu, „drillowanie” słów, zapamiętywanie i łączenie obrazków w pary.
Wprowadzenie do tematu „Easter” - spotkanie króliczka wielkanocnego, poznanie wielkanocnej piosenki, szukanie pisanek
 
Słówka: rainy, sunny, snowy, windy, cloudy, hot, cold, umbrella, bunny, chick, Easter Eggs, lamb, Happy Easter!
Zwroty: Put on… . Today it’s (sunny). What do we do when the weather is…? How’s the weather?
 
Marta Przeździecka

 

Przygotowanie do nauki języka angielskiego

LUTY

ŻABKI

Cele:

 • Wprowadzenie do tematu „Body”- prezentacja słownictwa.
 • Rozumienie określeń „hot” i „cold” w kontekście pogody
 • Określanie uczuć koloru i rozmiaru przedmiotu
 • Powtórzenie nazw kolorów, ubrań i zabawek – zajęcia oparte na historyjce obrazkowej
 • Powtórzenie poznanych wcześniej piosenek
 • Utrwalanie nowego słownictwa poprzez zabawy polegające na wskazywaniu brakującego przedmiotu, rozpoznawanie i nazywanie wylosowanego przedmiotu, „drillowanie” słów
 • Reagowanie ruchem na nowe instrukcje w języku angielskim i poznawanie nowych zwrotów
 • Śpiewanie i ilustrowanie ruchem piosenek w j. angielskim („Round the tree”, „Hokey Pokey”)

Słówka: foo/feet, head, hands, nose, cold, hot

Zwroty: Stamp your feet, nod your head, clap your hands, fall down, turn around

BIEDRONKI

Cele:

 • Wprowadzenie do tematu „Clothes”, prezentacja słownictwa
 • Rozpoznawane i nazywanie części ubioru w języku angielskim
 • Powtórzenie nazw części ciała
 •  Słuchanie piosenki „Clothes song”i historyjki obrazkowej w celu utrwalania słownictwa i  kształtowania umiejętności rozumienia znaczenia kontekstu dłuższej wypowiedzi
 • Rozwijanie dużej motoryki i rozumienia języka obcego w zabawach w naśladownictwo w piosenkach
 • utrwalanie słownictwa poprzez zabawy polegające na wskazywaniu brakującego przedmiotu, rozpoznawanie i nazywanie wylosowanego przedmiotu, „drillowanie” słów, zapamiętywanie i łączenie obrazków w pary.

Słówka: T-shirt, trousers, socks, hat, jacket, shoes

Zwroty: What colour is/are? Some socks, some trousers, some shoes, put on /take off your (jacket)

SŁONECZKA/MOTYLKI

Cele:

 • Wprowadzenie do tematu „Clothes”, prezentacja słownictwa
 • Rozpoznawane i nazywanie części ubioru w języku angielskim
 • Powtórzenie nazw części ciała
 •  Słuchanie piosenki „Clothes song”i historyjki obrazkowej w celu utrwalania słownictwa i  kształtowania umiejętności rozumienia znaczenia kontekstu dłuższej wypowiedzi
 • Rozwijanie dużej motoryki i rozumienia języka obcego w zabawach w naśladownictwo w piosenkach „Put on your shoes” Super Simple Songs
 • utrwalanie słownictwa poprzez zabawy polegające na wskazywaniu brakującego przedmiotu, rozpoznawanie i nazywanie wylosowanego przedmiotu, „drillowanie” słów, zapamiętywanie i łączenie obrazków w pary.

Słówka: T-shirt, trousers, socks, hat, jacket, shoes, sweater, scarf, gloves, skirt, dress

Zwroty: What colour is/are? Some socks, some trousers, some shoes, put on /take off your (jacket)

Marta Przeździecka

 

Przygotowanie do nauki języka angielskiego

STYCZEŃ

ŻABKI

Cele:

 • Wprowadzenie do tematu „Clothes”- prezentacja słownictwa.
 • Zaprezentowanie użycia zwrotów: please, thank you, wymiana pozdrowień „How are you? Fine”
 • Rozumienie określeń „big” i „little” w kontekście nazw ubrań
 • Określanie uczuć – happy sad
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów w języku angielskim
 • Utrwalanie poznanego słownictwa poprzez zabawy polegające na wskazywaniu brakującego przedmiotu, rozpoznawanie i nazywanie wylosowanego przedmiotu, „drillowanie” słów
 • Reagowanie ruchem na nowe instrukcje w języku angielskim i poznawanie nowych zwrotów
 • Śpiewanie i ilustrowanie ruchem piosenek w j. angielskim („Cookie put your trousers on”, „I’m a little Snowman”, „Snowflake”

 

Słówka: hat, shoes, trousers, scarf, snowman, happy, sad, I like..

Zwroty: Put on… take off…, touch your…, How are you? Fine, please, thank you

BIEDRONKI

Cele:

 • Wprowadzenie do tematu „Body”, prezentacja słownictwa
 • Rozpoznawane i nazywanie części ciała w języku angielskim
 • Powtórzenie nazw cyfr, zabawek, kolorów
 •  Słuchanie piosenki Body Song  i historyjki obrazkowej w celu utrwalania słownictwa i  kształtowania umiejętności rozumienia znaczenia kontekstu dłuższej wypowiedzi
 • Rozwijanie dużej motoryki i rozumienia języka obcego w zabawach w naśladownictwo w piosenkach
 • utrwalanie słownictwa poprzez zabawy polegające na wskazywaniu brakującego przedmiotu, rozpoznawanie i nazywanie wylosowanego przedmiotu, „drillowanie” słów, zapamiętywanie i łączenie obrazków w pary.

Słówka: head, arms, tummy, fingers, legs, feet, hand

Zwroty: shake, wave, pat, stamp, hand, sick, thumbs, Cookie is sad/happy. Shake your… . Can I have…? What number is it?

SŁONECZKA/MOTYLKI

Cele:

 • Wprowadzenie do tematu „Face”, prezentacja słownictwa
 • Rozpoznawanie i nazywanie w j. angielskim części twarzy
 • Powtórzenie nazw części ciała, kolorów cyfr, zabawek
 • Śpiewanie i ilustrowanie ruchem piosenek w j. angielskim
 • Słuchanie opowiadania w celu rozwijania umiejętności słuchania tekstu i rozumienia jego kontekstu, utrwalanie poznanego słownictwa
 • Rozwijanie takich umiejętności jak: wyszukiwanie różnic i podobieństw, rysowanie twarzy, kolorowanie według instrukcji słownej, klasyfikowane.
 • „Booktelling” – poznawanie literatury anglojęzycznej – „The Gruffalo”, J. Donaldson, A. Sheffler

Słówka: hair, ears, eyes, nose, mouth, face, teeth

Zwroty: Touch your eyes/nose. Comb your hair. Wash your face. Open your mouth. Close your eyes.
What colour is/are…? Point to… . Circle… . Draw your face.

A + colour + part of face. Np. A green nose.

 

Marta Przeździecka

 

Przygotowanie do nauki języka angielskiego

LISTOPAD

ŻABKI

Cele:

 • Śpiewanie i/lub ilustrowanie ruchem prostych piosenek w języku ang. („I’ve got a plane”, „Big red train” – z kursu. „My Teddy Bear” – Super Simple Song)
 • Organizowanie prostych zabaw polegających na zgadywaniu
 • Reagowanie ruchem na proste polecenia w języku ang. Poznanie nowych instrukcji i utrwalanie znanych
 • Zaprezentowanie koloru czerwonego i utrwalanie blue, yellow
 • Zaprezentowanie liczenia w języku angielskim w zakresie 1-3
 • Utrwalanie słownictwa w zabawach ruchowych, ruchowo-naśladowczych w piosenkach

Słówka: ball, dolly, plane, train, teddy bear, red, one, two, three.

Zwroty: Do you like? I’ve got a…, How many…? Where’s ….?

BIEDRONKI

Cele:

 • Utrwalanie nazw kolorów i liczebników
 • Śpiewanie i/lub ilustrowanie ruchem prostych piosenek w języku ang. („Toys song” – z kursu, „My Teddy Bear” – Super Simple Song)
 • Rozpoznawanie i nazywanie zabawek w j. angielskim
 • Słuchanie historyjki obrazkowej – włączanie dzieci w opowiadanie poprzez zachęcanie do powtarzania, wdrażanie dzieci do słuchania, analizy materiał graficznego, rozumienia kontekstu.
 • Reagowanie na proste polecenia w języku angielskim
 • Zachęcanie do aktywności i mówienia
 • Nauka tradycyjnej angielskiej rymowanki „Teddy bear, Teddy bear”

Słówka: ball, car, teddy, dolly, train, scooter

Zwroty: My name is….., What is (red)? Can you see? I can see … , Point with me. Go and touch the…. Where’s the dolly/teddy/ball…? Story time for you and for me.

 

SŁONECZKA/MOTYLKI

Cele:

 • Utrwalanie poznanego słownictwa poprzez udział w prostych grach typu memory, czego brakuje, gry z wykorzystaniem kostki do gry i korków;
 • Śpiewanie i/lub ilustrowanie ruchem prostych piosenek w języku ang. ( („Toys song”, „Noisy toys song” – z kursu „If you happy and you know it” – Super Simple Songs)
 • Powtórzenie nazw cyfr i kolorów
 • Słuchanie historyjki obrazkowej – włączanie dzieci w opowiadanie poprzez zachęcanie do powtarzania, wdrażanie dzieci do słuchania, analizy materiał graficznego, rozumienia kontekstu.
 • Stwarzanie okazji do używania poznanych zwrotów
 • Nauka tradycyjnej angielskiej rymowanki „Teddy bear, Teddy bear”

Słówka: ball, car, teddy, dolly, train, scooter, drum, boat, robot, phone, trumpet, boat

Zwroty: Can you see? Stop that noise! Give me ……, please! Walk like a …..Play …. . Be a … . Pick up … It’s for you! What’s this? Happy, sad, surprised, angry, scared.

 

Marta Przeździecka

 

PAŹDZIERNIK

ŻABKI

Cele:

 • Utrwalanie prostych pozdrowień (Hello, Bye-bye)

 • Śpiewanie i/lub ilustrowanie ruchem prostych piosenek w języku ang. („Little spider”, „Sit down song” – z kursu „Make a circle big big big” – Super Simple Song)

 • Wprowadzenie prostych zabaw polegających na zgadywaniu

 • Reagowanie ruchem na proste polecenia w języku ang. Poznanie nowych instrukcji i utrwalanie znanych

 • Poznanie znaczenia określeń: big and little

Słówka: blue, yellow, bird, spider, sun, rain, big, little

Zwroty: Stamp your feet. Clap your hands. Hide. Up/down the tree. Do you like? Where’s Cookie? Closed/open your eyes.

BIEDRONKI

Cele:

 • Rozpoznawanie sześciu kolorów w języku angielskim i nazywanie ich

 • Utrwalanie wcześniej poznanych piosenek i zabaw

 • Śpiewanie i/lub ilustrowanie ruchem prostych piosenek w języku ang. („Colour song”, „Do the Pinokio” „Put your finger up”)

 • Wprowadzenie prostych zabaw polegających na zgadywaniu, memory

 • Reagowanie na proste polecenia w języku angielskim

 • Zachęcanie do aktywności i mówienia

Słówka: red, pink, yellow, purple, green, blue, numbers 1-10

Zwroty: What have you got in your pouch? Turn around. What’s missing? Bring me the…. Point to sth…. Story time for you and for me.

SŁONECZKA/MOTYLKI

Cele:

 • Utrwalanie poznanego słownictwa poprzez udział w prostych grach typu memory, czego brakuje, gry z wykorzystaniem kostki do gry i korków;

 • Śpiewanie i/lub ilustrowanie ruchem prostych piosenek w języku ang. (How many leaves? by ELF Learning, „Family song”, „The Finger family” Nursery Rhymes)

 • Powtórzenie nazw cyfr i kolorów

 • Stwarzanie okazji do używania poznanych zwrotów

 • Reagowanie ruchem na polecenia w języku ang.

Słówka: family: baby, mummy daddy, sister, brother, autumn: park, leaf, leaves, tree, acorn, hedgehog, chestnut, cone, squirrel, pumpkin

Zwroty: Can you see…? Are you my mummy/daddy? Go and touch. Point to… . Happy Halloween! Happy, sad, angry, surprised, frightened. Stamp, shake, wave, pat. What’s your favourite color? How are you? What’s your name?

 

Marta Przeździecka

 

 

Praca w domu

Doskonalimy liczenie w zakresie 5 u dzieci młodszych i w zakresie 10 u dzieci starszych. How many fingers? -dla dzieci starszych Rytmiczna ...

Cheeky Monkey

Domowa zabawa z językiem angielskim Motylki CZĘŚCI CIAŁA W trakcie wieczornej toalety rodzic może zaproponować dziecku zabawę. ...

Piosenki w j. angielskim

Propozycje piosenek z okazji Dnia Taty https://www.youtube.com/watch?v=Tm4jDxUqQgg I love my daddy, I love my ...

Rok szkolny 2019/2020

Plan pracy - Grudzień Plan pracy - Styczeń Plan pracy - Luty

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.