WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Co słychać w mieście

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 
Szanowni Państwo
 
Przekazujemy informację dotyczące spisu powszechnego w naszej dzielnicy.
 
1 kwietnia rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy. Spisać możemy się na kilka sposobów: przez internet, telefonicznie i bezpośrednio. Najbezpieczniejsze i najszybsze jest skorzystanie z aplikacji spisowej na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ lub połączenie się z infolinią 22 279 99 99. Osoby, które nie mają w domu komputera i internetu, mogą zgłosić się do urzędu dzielnicy i skorzystać z punktu do samospisu internetowego.
 
Na Woli, stanowisko do samospisu internetowego, udostępniane zainteresowanym mieszkańcom, jest usytuowane w głównym budynku urzędu, przy al. Solidarności 90, na parterze w Sali Obsługi Mieszkańców.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://wola.waw.pl/2021/04/02/spis-powszechny-zaczynamy/
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o bezpłatnej ofercie Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
Szczegółowe informacje znajdują się na www.kopd.pl:
 
1) Warsztaty dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania
 
2) Warsztaty dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania
 
3) Warsztaty umiejętności wychowawczych "JESTEM Z CIEBIE DUMNY"
 
Zachęcam do śledzenia naszego profilu na FB, zamieszczamy na nim aktualne informacje o warsztatach. Wszystkie warsztaty są prowadzone w formie online.

 

 

 

 

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

  Drodzy uczniowie! 

Mazowiecka Policja apeluje:

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

 

KOMUNIKAT POLICJI

 

„PROFESJONALIŚCI”

PROGRAM O WOLSKICH SZKOŁACH KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH

NA ANTENIE TELEWIZJI

Urząd Dzielnicy Wola we współpracy z Telewizją Polską S.A. przygotował kampanię informacyjną, promującą zawody, w których kształcą szkoły ponadpodstawowe na Woli. Prezentujemy zawody, specyfikę kształcenia zawodowego oraz oferty rynku pracy dla różnych branży i zawodów.  Dzięki programowi „Profesjonaliści” oraz spotom reklamowym „Zostań profesjonalistą” uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice pozyskają informacje niezbędne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Zapraszamy do obejrzenia programu „Profesjonaliści” w TVP 3 Warszawa, emitowanego w każdy piątek (ok. godz. 19.25) i w każdą sobotę (ok. godz. 18.15) od 20 marca do 18 kwietnia 2020 r.

Spoty reklamujące zawody emitowane są codziennie od 16 marca do 19 kwietnia 2020 r., w paśmie przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie (ok. 18.30 i 19.00).

 

Poniżej szczegółowy plan emisji programu „Profesjonaliści”

 

Plan emisji programu „Profesjonaliści”

 

Lp.

Nazwa szkoły

Terminy emisji audycji „Profesjonaliści”

Terminy emisji spotów reklamowych „Zostań profesjonalistą”

1.

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych:

- Technikum nr 29 (zawody - technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik reklamy)

20 marca ok. godz. 19.25 (piątek)

21 marca ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 16 do 22 marca

2.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1:

-Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły (zawody – technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie)

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 (oddział wielozawodowy)

27 marca ok. godz. 19.25 (piątek)

28 marca ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 23 do 29 marca

3.

Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka:

- Technikum Elektroniczne nr 1

(zawody – technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik, technik programista)

3 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

4 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 30 marca do 5 kwietnia

4.

Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego:

- Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego (zawody: technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik logistyk)

10 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

11 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 6 do 12 kwietnia

5.

Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:

- Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka (zawód - technik ortopeda)

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 39

(oddziały wielozawodowe: ogólnodostępny i integracyjny)

17 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

18 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 13 do 19 kwietnia

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 13 marca 2020 r.

 

Pomoc sąsiedzka – Twój gest ma znaczenie

 

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.

 

– Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wyrzucaniu śmieci czy wyprowadzeniu psa. Ruszamy z akcją, która ma zachęcać do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Dbajmy o siebie nawzajem! – apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Kampania opiera się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu - osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia

Miasto przygotowało kampanię, której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu. Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych - materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

Warszawa wspiera seniorów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.

Miasto apeluje również do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, przełożyli planowane w najbliższym czasie spotkania oraz prosili bliskich lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu zakupów. Jednocześnie rodziny są proszone, aby nie angażować seniorów w opiekę nad dziećmi.

Pomoc dla powstańców

Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach. Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i, w razie potrzeby, przekazują informacje odpowiednim osobom i służbom.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich został zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają się także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla powstańców.

 

 

 

 

W związku z ograniczeniami pracy Urzędu zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl).

 1.  Portal Empatia: można złożyć wnioski o udzielenie pomocy finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, m.in.: świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie dobry start (300+), zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny fundusz alimentacyjny, itp. Wybierając, przy składaniu wniosku, elektroniczny sposób komunikacji, cała procedura załatwienia sprawy zostanie przeprowadzona elektronicznie, tzn. wnioskodawca będzie otrzymywał wszelką korespondencję (np. decyzję, wezwanie) w formie elektronicznej, co wyklucza konieczność osobistego stawiennictwa w placówce urzędu czy też oczekiwania na poczcie w kolejkach po odbiór awizowanego pisma. Dodatkową zaletą złożenia wniosku za pośrednictwem empatii, jest możliwość dołączania niezbędnych dokumentów w formie elektronicznej (skanu, zdjęcia), co nie wymaga dostarczania do urzędu oryginału dokumentu w celu potwierdzenia wiarygodności. Do złożenia wniosku nie jest wymagany podpis kwalifikowany. Wniosek można złożyć posiadając jedynie profil zaufany. Informacje w jaki sposób  założyć profil zaufany znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

 

 1.  Informacje nt. rodzaju wniosków i wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie UD Wola (www.wola.waw.pl) w zakładce: Dla mieszkańców -> Polityka społeczna -> Świadczenie wychowawcze (500+), dobry start (300+) oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne. W przypadku wątpliwości można kontaktować się z pracownikami w celu ustalenia szczegółów pod numerami telefonów znajdującymi się na stronie UD Wola w zakładce: Urząd Dzielnicy -> Wydziały -> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola

(tel. sekretariat Referatu  Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - 22 44 35 740).

 

 1.  W przypadku osób, które złożyły wniosek, inną drogą niż ww. (np. osobiście, za pośrednictwem bankowości elektronicznej) a dostały np. wezwanie do uzupełnienia dokumentów, mogą skorzystać z platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/).

 

 

Grypa atakuje!!!

Szczyt zachorowań na grypę co roku przypada od stycznia do marca, w związku z tym nie jest za późno na podjęcie działań z zakresu promocji szczepień ochronnych, gdyż one są najskuteczniejszą formą zapobiegania grypie i jej powikłaniom.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, Oddział Promocji Zdrowia w związku z rozpoczynającym się sezonem grypowym  przedstawia materiały informacyjne dotyczące profilaktyki.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią:

Profilaktyka grypy w sezonie 2019/2020

* Klub rodzina na 102 - warsztaty na temat ojcowstwa -- LINK

* Niebieska linia:
  Warsztaty dla osób doznających przemocy -
Planowanie pszyszłości i budowanie celów w oparciu o zasoby osobiste.

* Bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku - 1-8 lat w ramach projektu dofinansowanego z budżetu partycypacyjnego

* NIEBIESKA LINIA - WARSZTATY-Osoby doznające przemocy - LINK  

*UROCZYSTOŚCI W RAMACH OBCHODÓW 74 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

http://www.wola.waw.pl/data/newsFiles/powstaniev5_a3.jpg

 

 

*Zarząd i Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zapraszają do udziału w Wolskich Piknikach Rodzinnych organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Impreza plenerowa odbędzie się 16 czerwca 2018 r. godz. 10.00 – 14.00

w 6 rejonach Dzielnicy Wola:

Powązki i Młynów – Szkoła Podstawowa nr 386, ul. Grenady 16,

Mirów – Szkoła Podstawowa nr 387, ul. M. Kasprzaka 1/3,

Muranów – Szkoła Podstawowa nr  389, ul. Smocza 19,

Koło – Szkoła Podstawowa Integracyjna  nr 317, Deotymy 37,

Ulrychów – Szkoła Podstawowa nr 236, ul. Elekcyjna 21/23,

Czyste i Odolany –Szkoła Podstawowa nr 139, ul. Syreny 5/7.

W programie wspólnym dla wszystkich lokalizacji: inscenizacje i rekonstrukcje historyczne, występy artystyczne, konkursy z nagrodami, zawody sportowe, aktywności plastyczne, dmuchańce dla najmłodszych

Wydarzeniem ściśle powiązanym ze 100–leciem odzyskania przez Polskę niepodległości będzie „Wolski polonez” tańczony w samo południe przez wszystkich uczestników pikników oraz zaproszonych gości jednocześnie w 6 rejonach Dzielnicy Wola. 

Ponadto na terenie każdej ze szkół przygotowano specjalne atrakcje:

 • w Szkole Podstawowej nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Grenady 16 – zabawy dla najmłodszych, rodzinne konkursy plastyczne: „Polska – to co w niej lubię”,  „Stroje ludowe”,  wyplatanie wianków, konkursy wiedzy – o Marszałku Józefie Piłsudskim, o Polsce, pamiątkowe zdjęcia z pikniku, nauka tańca i zabawy sprawnościowe, śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem kombatantów i publiczności, plenerowa gra w szachy;
 • w Szkole Podstawowej  nr 387 im. Szarych Szeregów, ul. M. Kasprzaka 1/3 – piknik  historyczno - edukacyjny "Polskie Drogi do Niepodległości", wystawa sprzętu i uzbrojenia wojsk polskich 1918 – 1920, obóz wojskowy 1920 (namioty wraz z osprzętem), punkt strzelecki i poborowy, wóz z linią łączności - zaprzęg konny kuc Kubuś, pokaz samochodu pancernego "Chwat", musztra prowadzona przez uczniów klas mundurowych CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza, szycie kotylionów;
 • w Szkole Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Smocza 19, prezentacje sprzętu wojskowego, zabawy z harcerzami i żołnierzami - żandarmerią wojskową, pierwsza pomoc przedmedyczna, pomiar ciśnienia, poczęstunek zdrową żywnością, plener malarski, konkurs muzyczny „ Melodie polskich filmów i seriali telewizyjnych”, zawody sportowe – piłka siatkowa, nożna, koszykówka, gry i zabawy w ringo, występy artystyczne zespołów i solistów oraz „mikrofon dla wszystkich”;
 • w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego, ul. Deotymy 37 – trzy namioty historyczne: średniowieczny - spotkanie z rycerzami średniowiecznymi, mierzenie zbroi, XIX–wieczny „Ołowiany żołnierzyk” - pokaz walki na bezpieczne szable, musztra, sporządzanie pieczęci na dokumentach, barykada niepodległościowa 1918 r. - pokaz umundurowania i uzbrojenia z okresu I wojny światowej, wykonywanie kokard niepodległościowych i bandażowanie rannych, karaoke patriotyczne dla rodzin z dziećmi, występy  chórzystów i solistów, konkursy i quizy rodzinne, wykonywanie latawców, przypinek, wiatraczków, kotylionów w barwach narodowych;
 • w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej, ul. Elekcyjna 21/23 - program artystyczny: pokazy talentów i występy laureatów konkursów recytatorskich, spektakl „Szuflada”, gry i zabawy sportowe: unihokej, tor przeszkód, piłka nożna, przeciąganie liny, wesołe zawody dla najmłodszych: rebusy i kolorowanki o tematyce patriotycznej, wędkowanie, chusta animacyjna, konkurs wiedzy o Woli, kącik czytelniczy,  porady psychologiczne, dietetyczne, kawiarenka: ciasta, napoje, lody, loteria fantowa;
 • w Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej, ul. Syreny 5/7 - stanowiska plastyczne  – malowanie na stretchu (tworzenie muralu), na sztalugach, tworzenie ozdób i pamiątek o tematyce narodowej, stanowiska z eksperymentami  - pokazy doświadczeń chemicznych, występy muzyczne: piosenka biesiadna – wspólne śpiewanie pokazy taneczne, wystawa fotograficzna  „Zabytki Woli oczami dzieci” pokaz multimedialny „Twórcy niepodległości”, gry planszowe, konkursy i quizy poświęcone wiedzy o Polsce, swojski poczęstunek (kanapki ze smalcem i ogórkiem), zawody i pokazy sportowe, stanowisko służby zdrowia oraz promujące warzywa i owoce w szkole.

*W sobotę 12 maja, w godz. 12.00 – 16.00 zapraszamy opiekunów, dzieci i młodzież na III Giełdę Warszawskich Placówek Edukacji Pozaszkolnej.

Będzie to okazja, aby poznać warszawską ofertę edukacyjną, artystyczną i sportową, wziąć udział w warsztatach i porozmawiać o zajęciach tematycznych, w których corocznie uczestniczy blisko 30 tys. uczniów warszawskich szkół.

Placówki wychowania pozaszkolnego to, m.in. młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, międzyszkolne ośrodki sportowe, placówki specjalistyczne, ognisko artystyczne i Pałac Młodzieży. Oferują, w wielu miejscach Warszawy, profesjonalne zajęcia artystyczne, sportowe, naukowe, czy też techniczne. Warszawskie placówki wychowania pozaszkolnego, poza stałymi zajęciami, organizują konkursy, happeningi, turnieje, festiwale, wystawy, koncerty, spektakle teatralne, wycieczki czy konferencje.

Tym razem motywem przewodnim animacji, warsztatów, zabaw i wszelkich działań będzie Pałac Kultury i Nauki. Ten symbol Warszawy można pokazać w zaskakujących kontekstach posługując się różnymi mediami plastycznymi, ale także poprzez gry i zabawy tematyczne. Dzięki twórczym działaniom uczestników giełdy mieszkańcy Warszawy na nowo odkryją PKiN

Zajęcia organizowane przez te placówki są bezpłatne. Giełdę poprzedzą zapisy, które rozpoczną się 21 maja 2018 r.

Miejsce: Plac przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki

ODNOŚNIKI

- GIEŁDA PLAKAT

- GIEŁDA MAPA

*Szanowni Rodzice, 
zbliża się czas podjęcia odpowiedzialnych decyzji, co do dalszej edukacji Państwa  dziecka, rozpoczynającego we wrześniu roczne przygotowanie przedszkolne. Dylemat, czy powinno ono zostać w przedszkolu, czy iść do szkolnej „zerówki”, staje się przedmiotem rodzinnych rozważań, bowiem wszyscy chcemy stworzyć swojemu dziecku optymalne warunki rozwoju. Dzisiejszy sześciolatek jest ciekawy świata i gotowy do podjęcia nowych wyzwań.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, to dodatkowo proponujemy ciekawy i bezpłatny bon edukacyjny:

*      2 zajęcia w tygodniu z języka angielskiego realizowane w ramach programu „Wolski poliglota”;

*      2 zajęcia w tygodniu z rytmiki lub korektywy;

*      1 zajęcie w tygodniu - „Informatyka dla smyka”;

*      1 zajęcie w tygodniu wspierające kreatywność dziecka, np. robotyka, szachy w ramach indywidualizacji nauczania;

*      1 raz w semestrze, w ramach edukacji kulturalnej  wyjścia do kina, teatru lub muzeum (dowóz dzieci autokarem);

*      każde dziecko w okresie zimowym otrzyma „zdrową kanapkę”;

*      badania przesiewowe w kierunku wad postawy dla wszystkich 6 – latków, a w ślad za tym wytyczne do zajęć gimnastyki korekcyjnej;

*      wszystkie grupy sześciolatków otrzymają komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych na początku roku szkolnego.   

To wszystko w bezpłatnej ofercie dzielnicy WOLA !!!

Nasze wolskie szkoły są :

·         Bezpieczne – ponieważ mamy profesjonalną kadrę, system monitoringu, obiekty przystosowane do potrzeb dzieci;

·         Nowoczesne – ponieważ nasze sale dydaktyczne i szkolne świetlice dostosowano do potrzeb najmłodszych;

·         Atrakcyjne – ponieważ o każdej porze roku nasze place zabaw i sale rekreacyjne zapewniają ruch, a boiska i place zabaw zajęcia sportowe;

·         Opiekuńcze – ponieważ nasze szkoły zapewniają opiekę przez cały rok, także w czasie ferii świątecznych i wakacji - dostosowują czas pracy do potrzeb rodziców, a stołówki prowadzą całodzienne wyżywienie.

Do zobaczenia w naszych szkołach !
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dyrektorzy Wolskich Szkół Podstawowych

 
*Magiczny Tydzień
                  Dni otwarte w wolskich szkołach podstawowych

Drodzy Rodzice,

jesteście w trakcie podejmowania odpowiedzialnych decyzji, co do dalszych losów Waszego sześcioletniego dziecka, które we wrześniu rozpocznie roczne przygotowanie przedszkolne.

Od 1 września 2018 r. we wszystkich wolskich szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy będą funkcjonowały oddziały przedszkolne. W oparciu o doświadczenia poprzednich lat, zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną ofertą.

Utworzone „zerówki” dysponują potencjałem porównywalnym z przedszkolnym, a nawet przewyższają go pod wieloma względami. Całodzienna opieka, sale z wyodrębnioną częścią dydaktyczną i rekreacyjną, pełne wyżywienie, place zabaw, sale sportowe, zajęcia specjalistyczne – to pakiet składający się na ofertę naszych szkół. W takich warunkach dzieci mają czas, by poprzez zabawę zaadaptować się w swojej przyszłej szkole i wdrożyć do nowych obowiązków.

Aby przekonać się, jak naprawdę wygląda organizacja naszych oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, zapraszamy Państwa wraz ze swoim dzieckiem na  „Magiczny Tydzień Dni Otwartych” od 19 do 23 lutego 2018 r. w godzinach 8.00 – 13.00

Będą Państwo mogli:

*      odwiedzić wybraną szkołę,

*      zwiedzić sale, w których odbywają się zajęcia dla najmłodszych dzieci,

*      uczestniczyć w zabawach i zajęciach dzieci z oddziałów przedszkolnych czy podopiecznych szkolnej świetlicy,

*      sprawdzić jadłospisy w stołówce szkolnej,

*      porozmawiać z dziećmi, wychowawcami, dyrektorem szkoły,

*      poczuć atmosferę nauki i zabawy.

Do zobaczenia w wolskich szkołach podstawowych podczas „Magicznych Dni Otwartych”!

W załączeniu:

szczegółowy harmonogram dodatkowych spotkań z rodzicami

 
* Porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego:
 
1. Zespoł Poradni Psychologiczno-Pegagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13 - INFORMACJA
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Ks. Janusza 45/47 - INFORMACJA
 
* Pomoc dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych
 
 
* AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ 
 African Swine Fever (ASF)
CO TO JEST? Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Wirus jest odporny na wysoką temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do  3 lat w mrożonym mięsie.  Zainfekowane zwierzęta są trwale zakażone, a wirus obecny jest we wszystkich płynach ustrojowych, wydalinach i wydzielinach. Bardzo szybki przebieg choroby sprawia, że zwierzęta padają w dobrej kondycji. W przypadku wystąpienia ASF  w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie 
przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.  
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.  
DROGI ZAKAŻENIA  Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi.  
     Wirus Afrykańskiego pomoru świń rozprzestrzenia się: 
 za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, 
 skażonego sprzętu i narzędzi,  
 zwierząt dzikożyjących – dzików, 
 zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy),  
 skażoną paszę,  
 skażoną wodę,  
 skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików. 
 
Opracowanie: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie na podstawie komunikatu GIS w sprawie  wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń oraz informacji przygotowanej przez Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim.       
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ PAMIĘTAJ! 
 nie dotykaj padłych zwierząt, 
 nie pozwól domowym zwierzętom na kontakt  z padliną, 
 w przypadku kontaktu  z padłym zwierzęciem jak najszybciej umyj ręce lub zdezynfekuj środkiem na bazie alkoholu, 
 nie wyrzucaj żywności  i odpadów kuchennych  w miejsca potencjalnie dostępne dla dzików, 
 osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie  z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych, 
 przestrzegaj zaleceń służb weterynaryjnych na swoim terenie. 
Gdy znajdziesz padłe zwierzę, powiadom najbliższego powiatowego lekarza weterynarii lub zadzwoń pod numer alarmowy 112. 

* GRYPA - WSZYSTKIE PRZYDATNE INFORMACJĘ, KTÓRE KAŻDY Z NAS POWINIEN WIEDZIEĆ. KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ:

- Grypa - jak zapobiec zakażeniom

- Grypa - realne zagrożenia

 Klub „Rodzina na 102” zaprasza na warsztaty na temat ojcostwa

 • Jeżeli bycie tatą to dla Ciebie ważne wyzwanie …
 • Chcesz w roli ojca czuć się pewniej i spokojniej …
 • Zależy Ci na nawiązaniu/utrzymaniu dobrej relacji ze swoim dzieckiem …

to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w warsztatach "BYĆ OJCEM"

O czym będziemy rozmawiać na zajęciach:

 •   Co to znaczy - „dobra relacja”?
 •   Przekonania na temat ojcostwa i co z nich wynika;
 •   Rola, jaką w poszczególnych fazach rozwoju dziecka pełni tata;
 •   Potrzeby Twoje i Twojego dziecka;
 •   Rozwijanie umiejętności komunikowania się z dzieckiem;
 •   O co chodzi z tym ojcowskim autorytetem?
 •   Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi;
 •   Sukcesy - dziecka i ojca – wspólna praca!

Cykl 6 dwugodzinnych BEZPŁATNYCH spotkań w poniedziałki.
DATY : 05.02., 12.02.,19.02., 26.02., 05.03., 12.03. 2018r.
START: 05.02.2018r. godzina 17.30 – 19.30
MIEJSCE:  DZIAŁ WSPARCIA I POMOCY RODZINIE OPS WOLA
NASZ NOWY ADRES:
Al. Solidarności 102  - Klub „Rodzina na 102”

Na czym polega warsztat?
Warsztat ma charakter zamkniętej grupy spotkaniowej, zapraszamy na 6 spotkań w grupie ojców. Spotkania prowadzone będą przez psychologa i pedagoga.
Forma warsztatu to dyskusje przeplatane ćwiczeniami, doświadczeniami proponowanymi przez prowadzących, w których udział umożliwia inne spojrzenie na samego siebie i swój sposób myślenia oraz funkcjonowania.

Prowadzący:
Lidia Krajczewska  - psycholog
Artur Stopel – pedagog

TELEFONICZNE ZAPISY NA WARSZTATY:   TEL. (22) 427 63 76

Klub powstał w ramach programu promowania świadomego i aktywnego rodzicielstwa  w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola  m. st. Warszawy 

ZAPRASZAMY

* Seans filmowy dla sąsiadów

Szanowni Państwo,

jestem mieszkanką Muranowa/Smoczej od ok. 2 lat i chciałabym zaprosić

Państwa i Państwa gości na seans filmowy dla sąsiadów, który zainicjowałam 

i organizuję w ramach projektu sąsiedzkiego pt. Jaki Muranów? w kawiarni

Smocza - Fajne Miejsce (ul. Smocza 18, obok Delikatesów M&L na skrzyżowaniu

z Anielewicza) w piątek 10 listopada o 18.00.

Będzie to tragikomedia pt. Dzień po żałobie.

Film zdobył różne nagrody i wyróżnienia, m.in. został wybrany najlepszym

filmem na ubiegłorocznym Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej.

Projekt ma na celu poznanie sąsiadów tych bliższych i tych dalszych oraz

rozmowę na temat tożsamości mieszkańców Muranowa.

Wstęp na seans jest oczywiście wolny.

* Rodzinne warsztaty ceramiczne

* Sprzątanie świata:

      INFOGRAFIKA       INFORMACJA PRASOWA

* Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że rozpoczęliśmy rekrutację uczestników GRUPY WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. Spotkania grupy rozpoczną się 22 sierpnia i odbywać się będą we wtorki w godz. 17.00 19.00.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 499 37 33 w dni powszednie w godz. 9.00 15.00.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie.

PLAKAT

Przedstawiamy Państwu link do Warszawskiego „Wizytownika”, zawierającego informacje o bogatej ofercie 30 warszawskich placówek pozaszkolnych, do których w chwili obecnej trwają zapisy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. 

http://scek.pl/wp-content/uploads/2017/05/Publikacja-Giełda.pdf

* Piknik Edukacyjny od Mikro do Makro

9 czerwca w ramach wydarzenia odbywać się będą wykłady popularnonaukowe, na które organizatorzy zapraszają uczniów
wraz z nauczycielami

(zapisy https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Piknik-Edukacyjny-Od-Mikro-do-Makro2)
Natomiast 10 czerwca odbywać się będzie miasteczko piknikowe tj. pokazy, warsztaty oraz inne atrakcje skierowane dla dzieci.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent m. st. Warszawy.

Dodatkowe informacje

* Fundacja Zaczytani.org zaprasza na happening wśród Zaczytanych Ławkach

* Zmiana numeru kontaktowego "Niebieska Linia"

Wraz z początkiem 2017 roku Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dostępny jest przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
Pogotowie oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie.
Szczegółowe informacje o działalności oraz formach wsparcia dostępne są na stronach internetowych Pogotowia: 
www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

* Szanowni Rodzice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie,  Oddział Promocji Zdrowia, w związku ze zbliżającym się w dniu 07.04.2017 r. Światowym Dniem Zdrowia obchodzonym w bieżącym roku pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”, przesłał do nas prezentację na w/w temat, do zapoznania z którą serdecznie Państwa zachęcamy. Obchody Światowego Dnia Zdrowia są okazją, by przypomnieć, iż depresja jest poważną chorobą, która wymaga leczenia przez lekarzy specjalistów. Nie można jej ani bagatelizować, ani się wstydzić. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku oraz dzieci i młodzież, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności.

PREZENTACJA

* Szanowni Państwo,
Akademia Rodziców i Rad Rodziców WCIES zaprasza na dodatkowy, kwietniowy
warsztat dla rodziców:

19.04.2017 godz. 16.30 - 19.00 - Przygotowanie do rozpoczęcia nauki w
szkole - gotowość dziecka, gotowość rodziców, gotowość szkoły.Zajęcia
będzie prowadziła p. Hanna Owczarska.
Warsztat pozwoli rodzicom zrozumieć potrzeby dziecka rozpoczynającego
naukę w szkole oraz pokaże możliwości wspierania dziecka na starcie -
początku szkolnej edukacji.


Zapisy:
https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Przygotowanie-do-rozpoczecia-nauki-w-szkole-gotowosc-dziecka-gotowosc-rodzicampoacutew-gotowosc-szkoly

Zajęcia Akademii Rodziców i Rad Rodziców odbywają się w Warszawskim
Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń u. Stara. 4.
Udział w zajęciach jest bezpłatny - serdecznie zapraszam!

* Akademia Rodziców i Rad Rodziców WCIES - zaprasza w marcu i kwietniu 2017 na warsztaty

* "Warszawa 1935 Wola" - unikalna, filmowa rekonstrukcja dzielnicy"

* Reforma edukacji na Woli

* HARMONOGRAM SPOTKAŃ DODATKOWYCH DLA RODZICÓW 6-LATKÓW
   W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY   
  

* Magiczny Tydzień Dni Otwartych w wolskich szkołach podstawowych!

* Warsztaty dla rodziców „Wiem, co jem”

* Spotkania "Klubu Mam Woli"

* Bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach Poradni „Dziecko w sieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

* Festiwal Edukacji Kulturalnej

* „Jak postępować w przypadku zagrożenia terrorystycznego”

http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/jak-post%C4%99powa%C4%87-w-przypadku-zagro%C5%BCenia .

* Oferta zajęć edukacyjnych przygotowana przez  Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej na czerwiec 2016 r.

*GIEŁDA PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ,

Odbędzie się 21-22 maja br. w godz. 10-14 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 4. Bardzo nam zależy na licznym udziale dzieci wraz z rodzicami, którzy będą mogli się podczas Giełdy zapoznać z ofertą placówek. Na odwiedzających giełdę czekają stoiska promocyjne placówek z atrakcjami.

GIEŁDA WARSZAWSKICH PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ

* 13-14 maja 2016 r., Piknik Edukacyjny Politechniki Warszawskiej, miejsce:    Kampus Centralny PW, szczegółowe informacje:

https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Piknik-Edukacyjny-Od-Mikro-do-Makro.

Zachęcamy do udziału w piknikach.

* Plan na maj z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

* Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne w Warszawie:

    - Koordynatorzy

    - Punkty konsultacyjne

* Amfiteatr

* „Debiuty – Brożka Kultury” 2016

* „Debiuty – Brożka Kultury” 2016-informacje ogólne

* Projekt "Wola - nasza mała...."

* Wesoła Akademia Rodzica

* Bezpłatne konsultacje psychologiczne

* Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.