WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Zerówka w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025

Warto przeczytać!!!

Podstawowe informacje na temat rozwoju 5- latka

Dziecko w wieku 5 lat osiąga:

  • przeciętny wzrost – 110 cm;
  • średnią wagę – 19 kg.

Sprawność ruchowa

Motoryka duża

Dziecko w tym wieku potrzebuje dużo ruchu.

-        wspina się po drabinkach, buja na huśtawce, kręci na karuzeli, pokonuje  przeszkody i dużo biega.

-        potrafi  skakać obunóż i robić przysiady. 

-        umie utrzymać równowagę na tyle, by móc skakać i stać na jednej nodze, chodzić stopa za stopą po narysowanej linii, podejmować próby jeżdżenia na rowerze dwukołowym.

-        jego ruchy rąk i ciała są coraz częściej skoordynowane i celowe.  -  potrafi na przykład łapać piłkę, rzucać i kopać w nią.

Motoryka mała

Ruchy dłoni, palców, nadgarstków 5- latka stają się coraz bardziej precyzyjne.

Dziecko:

 -potrafi jeść łyżką i widelcem, zaczyna używać noża,

- potrafi umyć ręce i twarz.  myje z pewną trudnością zęby, próbuje mydlić się i spłukać,

 - odkręca i zakręca nakrętki od butelek; odkręca śruby śrubokrętem, wbija młotkiem kołki.

 - łączy dość sprawnie klocki typu lego,

 -  lepi z plasteliny  (robi kule, wałki, placki), wykonuje proste figurki,

 - nawleka korale na grubszy sznureczek,

- wycina nożyczkami po prostej ,

 - dość prawidłowo trzyma narzędzie do rysowania, pisania,

-  koloruje i zamalowuje obrazki,

- potrafi rysować linie pionowe, poziome i ukośne.

- rysuje według wzoru: koło, krzyżyk, kwadrat, trójkąt, prostokąt

 -  próbuje odwzorować niektóre drukowane litery lub cyfry (może jeszcze odwzorowywać je w odbiciu lustrzanym)

Lateralizacja

Lateralizacja (czyli dominacja jednej ze stron w narządach parzystych: oczy, uszy, ręce, nogi) może być jeszcze nieustalona. Dziecko  orientuje się w zakresie schematu własnego ciała, ale może mieć trudność ze wskazaniem kierunków i stron lewa – prawa.

Rozwój intelektualny i poznawczy

Dziecko w wieku 5 lat interesuje się otoczeniem. Charakterystyczna dla tego okresu jest tzw. ciekawość poznawcza. Dziecko błyskawicznie uczy się nowych pojęć, jest ciekawe świata, zadaje mnóstwo pytań: dlaczego? po co? kiedy?

Rozwój spostrzegania wzrokowego

Dostrzega coraz więcej szczegółów na obrazku.

-        wylicza rzeczy i osoby, które widzi na obrazku; w porównaniu z latami wcześniejszymi potrafi znacznie dokładniej przerysowywać wzory złożone z wielu elementów.

-        rozróżnia kształty.

-        potrafi dostrzec całość oraz wskazać jej części (np. wskaże, z czego zbudowany jest samochód czy dom).

Dziecko w tym wieku zapamiętuje przede wszystkim mimowolnie (skupia się na tym, co go interesuje), ale powoli zaczynana zapamiętywać zgodnie z poleceniem osoby dorosłej. Zapamiętuje to, co jest dla niego ważne subiektywnie i zawiera duży ładunek emocjonalny.

Rozwój spostrzegania słuchowego

U 5-latka kształtują się procesy analizy i syntezy słuchowej.

Pięciolatek:

-        potrafi  podzielić wyraz na sylaby,

-         złożyć wyraz z sylab,

-        wydzielić samogłoskę i spółgłoskę w nagłosie wyrazu.( nie wyróżnia głosek w wygłosie oraz nie dokonuje jeszcze analizy i syntezy głoskowej)

Rozwój umysłowy

Procesy myślenia 5-latka przebiegają na konkretach.( Myślenie abstrakcyjne jest jeszcze słabo rozwinięte )

-        myślenie znajduje się na poziomie przedoperacyjnym, opierającym się na zasadzie skojarzeń, zwykle bez logicznego przebiegu.

-         dziecko klasyfikuje według kilku kryteriów i podejmuje próby uogólniania

-         przy definiowaniu kieruje się cechami zewnętrznymi i cechami budowy, tworzy tzw. definicje opisowe.

-        Podając różnice i podobieństwa między rzeczami, zwraca uwagę na cechy zewnętrzne, jak: wielkość, barwa, budowa. ( Znacznie łatwiej podać mu różnicę niż podobieństwo)

Uwaga u 5-latka jest mimowolna, nietrwała, o ograniczonym zakresie i łatwo ulega rozproszeniu.

Pamięć u dzieci 5-letnich jest konkretno-obrazowa. Najłatwiej zapamiętują coś, co mogą zobaczyć i czego mogą dotknąć. Rozwija się powoli pamięć słowna i pamięć mechaniczna, czyli dosłowne zapamiętywanie tekstów.

Rozwój mowy

Pięciolatek posługuje się na tyle sprawnie językiem, by móc komunikować swoje potrzeby
i być zrozumiałym przez otoczenie. Wie, jak się nazywa, posiada informacje o swojej rodzinie, ulubionej zabawie, o ważnym wydarzeniu. Potrafi nazwać to, co widzi na obrazku, używając prostych zdań. Ma odpowiedni zasób słów – rozumie polecenia, pojęcia dotyczące sytuacji w przedszkolu, w domu, w grupie dzieci. Oprócz pojęć jednostkowych używa
w mowie podstawowych pojęć ogólnych typu: owoce, zwierzęta, budynki, zabawki, posiłki, ptaki.

Rozwój emocjonalno-społeczny

Dziecko w tym wieku jest labilne emocjonalnie. Jego uczucia zmieniają się bardzo szybko. Reaguje bezpośrednio, gwałtownie i nieadekwatnie do sytuacji.

W tym okresie czuje się  silnie związane ze swoją rodziną oraz z grupą i nauczycielem,  Zdanie opiekuna jest bardzo ważne.

Rozwój społeczny jest ściśle związany z rozwojem emocjonalnym. Im lepiej dziecko panuje nad swoimi emocjami i rozwija swoją empatię, tym łatwiej mu będzie nawiązywać prawidłowe relacje z innymi osobami. 

Dziecko w tym wieku potrzebuje zasad., które dają mu poczucie bezpieczeństwa. Nie  zawsze jednak ich  przestrzega.

Rówieśnicy i zabawa 

Coraz większą rolę ma dla 5-latka grupa rówieśnicza. Często obserwuje inne dzieci, naśladuje je. W tym wieku dzieci bawią się w grupie, ale nie potrafią jeszcze dobrze ze sobą współdziałać, trudno im rozwiązywać pojawiające się konflikty i spory.

Zabawa  w tym wieku odgrywa bardzo ważną rolę. Pozwala na rozwój we wszystkich sferach rozwojowych. I dlatego powinna być dominującą aktywnością w tym wieku.

Bibliografia
Ilg F.L., Ames L.B., Baker S.M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów, lekarzy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Janiszewska B., Ocena dojrzałości szkolnej, Seventh Sea, Warszawa

 Kuklińska M  (artykuł),  Charakterystyka psychoedukacyjna pięciolatka

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.