WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Kadra

Ideą nauczycieli wychowania przedszkolnego jest przede wszystkim poszanowanie godności każdego dziecka oraz umiejętności współdziałania z wychowankami i ich rodziną, a także dążenie do osiągnięcia przez uczniów jak najwyższego poziomu sprawności umysłowej, emocjonalnej i społecznej czyli gotowości szkolnej.

Nauczycielki wychowania przedszkolnego:

·         Planują i realizują zajęcia dydaktyczne

·         Rozwijają zdolności i zainteresowania dzieci

·         Stosują behawioralne metody wychowawcze

·         Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci przebywających w placówce

·         Prowadzą dokumentację nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

·         Realizują założenia statutowe przedszkola

W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z dziedzin psychologii i logopedii, a także nauczyciele wspomagający, terapeuta integracji sensorycznej i rehabilitant.

Nauczyciel wspomagający, nie tylko wspomaga rozwój dziecka niepełnosprawnego, ale również pomaga każdemu dziecku, które tej pomocy potrzebuje. W grupie integracyjnej dzieci nie dzieli się na te z orzeczeniem i na te bez, wszyscy tworzymy jedną grupę, gdzie uczymy się bawimy, pomagamy sobie nawzajem, uczymy się żyć w społeczeństwie gdzie każdy ma równe prawa i obowiązki. Pamiętajmy orzeczenie to wskazówka do pracy, a nie oznaczenie dziecka. Nauczyciel wspomagający to osoba, której zadaniem jest wsparcie dziecka niepełnosprawnego. Jest to ktoś o szczególnych kwalifikacjach – niezbędne jest tu wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz liczne kursy. Prowadzi specjalistyczne zajęcia samodzielnie, jak i razem z innymi nauczycielami. Pomaga w dostosowaniu zajęć do możliwości dziecka, opracowaniu materiałów dydaktycznych. Jego zdaniem jest także ocenianie postępów i trudności w funkcjonowaniu podopiecznego na każdym etapie. Nauczyciel wspomagający uczestniczy w zespole opracowującym Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Psycholog w naszym przedszkolu zajmuje się prowadzeniem badań i działań diagnostycznych u dzieci. Obserwuje przedszkolaki, współpracuje
i wspiera nauczycieli oraz rodziców, udzielając im wskazówek i porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu. Prowadzi zajęcia indywidualne
i w małych grupach udzielając pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pani psycholog prowadzi także na terenie przedszkola spotkania i zajęcia warsztatowe dla rodziców. Psycholog pracuje również w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13
w Warszawie.

Logopeda organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas której prowadzi zabawy i ćwiczenia stymulujące prawidłowy rozwój aparatu artykulacyjnego dziecka, usuwając wady i zaburzenia mowy oraz prowadzi naukę mowy w wypadku jej opóźnienia. Logopeda zajmuje się również profilaktyką, kieruje dzieci na badania specjalistyczne, uzupełniające diagnozę logopedyczną. Organizuje działania wspierające rodziców poprzez rozmowy indywidualne, pogadanki i szkolenia.

Terapia Integracji Sensorycznej to metoda terapeutyczna stworzona przez Jean Ayres mająca na celu przywrócenie prawidłowego współdziałania zmysłów człowieka umożliwiających prawidłowe wykonywanie codziennych czynności. Odbywa się ona pod okiem wykwalifikowanego terapeuty, po zdiagnozowaniu i opisaniu problemów z przetwarzaniem sensorycznym. Wszystkie aktywności podejmowane podczas terapii mają charakter zabawy. Poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń stymulowane są konkretne systemy zmysłowe dziecka. Terapia ta bazuje na procesie neuropatyczności mózgu, czyli zdolności do tworzenia nowych połączeń nerwowych, samo naprawy oraz uczenia się. Znajduje ona zastosowanie w pracy z dziećmi jak i z dorosłymi. Jednak najlepsze efekty przynosi podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

W naszym przedszkolu podczas zajęć rehabilitacyjnych główną rolę odgrywa kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Dzieci pod okiem fizjoterapeuty wykonują ćwiczenia mające na celu skorygowanie wszelkich występujących u nich deficytów a także poprawienie ogólnej wydolności organizmu. Wszystkie podejmowane działania zaproponowane są w atrakcyjnej, zabawowej formie zapewniającej oprócz korzyści zdrowotnych także świetną zabawę. Zajęcia odbywają się na przestronnej Sali gimnastycznej wyposażonej we wszelkie niezbędne przyrządy i przybory. Do dyspozycji fizjoterapeuty jest system podwieszeń sufitowych z całym zestawem huśtawek i platform, materace, duże piłki, platformy równoważne, deskorolki, wałki a także różnego rodzaju mniejsze pomoce.

W naszej placówce, dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z rytmiki, j. angielskiego oraz gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim zabawy zawierające w sobie różny dobór ćwiczeń umożliwiających na zmiany zachodzące w muzyce, ilustracje ruchowe do piosenek, tańce grupowe oraz relaksacja i muzykoterapia. Celem tych zajęć jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej, poznanie cech dźwięków (ich wysokość, czas trwania), odtwarzanie rytmu, tempa metrum itd. Ćwiczenia odbywają się z akompaniamentem pianina oraz instrumentów perkusyjnych. Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez nauczyciela  z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób. Chcemy, aby język ten stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, w korelacji ze wszystkimi obszarami edukacji. Dzieci słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki, oraz słuchają nagrań w języku angielskim – wierszyków, piosenek, dialogów, historyjek. Rozwijają sprawność mówienia poprzez konstruowanie prostych wypowiedzi, odgrywanie scenek, dialogów.

Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu ma do spełnienia szereg celów. Najważniejsze z nich to skorygowanie istniejących zaburzeń lub niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała. Prowadzone w przedszkolu zajęcia gimnastyki korekcyjnej są formą ćwiczeń gimnastycznych, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym. Podczas zajęć dzieci uczą się przyjmowania prawidłowej postawy ciała. Wzmacniają odpowiednie partie mięśni, rozwijają pamięć, koncentrację i uwagę w trakcie przyswajania ćwiczeń, a także wzbudzają motywację do wszechstronnej aktywności, stanowiącej niezbędny warunek ich rozwoju.

Jesteśmy otwarci na problemy dzieci i rodziców, próbujemy je rozwiązywać. Bardzo chcemy, aby nasze przedszkole było kochane przez dzieci i szanowane przez rodziców. Aby było miło, wesoło i bezpiecznie, abyśmy byli dla siebie życzliwi i uśmiechnięci. Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, doświadczenie, zaangażowanie oraz pasję nauczania. Jesteśmy kreatywnymi pedagogami.

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.