top-header

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Strona główna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie 31a w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola
nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji uczniów do placówki.

b) ewidencji uczniów,

c) prowadzenie dziennika lekcyjnego,

d) w celach sprawozdawczych,

e) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi,

b) organy nadzoru,

c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy szkoły,

d) podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie edukacji, opieki i wychowania,

zgodnie z obowiązującym prawem - Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Warszawa, dn. 25.05.2018

SZANOWNI RODZICE

Pani Dyrektor serdecznie zaprasza Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 na spotkanie informacyjne w dniu 20 czerwca 2018 o godzinie 17:00. Prosimy o obecność bez dzieci.

29 maja (Wtorek) 

15:30-16:00  -  Żabki
16:00-16:30 - Biedronki
16:30-17:00 - Słoneczka
17:00-17:30 - Motylki

 

 

ZMIANA TERMINU UROCZYSTOŚCI – PILNE !!!!!

Szanowni Rodzice uprzejmie informujemy o zmianie terminu uroczystości pożegnania dzieci odchodzących do szkoły z grupy Słoneczka i Motylki.

Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 25 czerwca o godzinie 16:30. Zapraszamy serdecznie.

NAGRADZANIE ZA ZWIEDZANIE-
ZDOBĄDŹ PASZPORT PODRÓŻNIKA!

         Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji "Nagradzanie za zwiedzanie - Paszport Podróżnika". Inicjatywa łączy w sobie aktywny rodzinny wypoczynek z edukacją historyczną najmłodszych. Dla wszystkich dzieci biorących udział w akcji przewidziane są atrakcyjne nagrody. Na najwytrwalszego podróżnika czeka nagroda główna :)

         Aby wziąć udział w akacji należy:

·        wspólnie z dzieckiem odwiedzić minimum 5 ciekawych miejsc na terenie Warszawy, które swoim istnieniem upamiętniają jakieś ważne, historyczne wydarzenia

·        udokumentować odbyte wycieczki za pomocą zdjęć, stempelków, biletów do muzeów itp.,
w specjalnie przygotowanym przez przedszkole Paszporcie Podróżnika (do odbioru w grupach)

·        dostarczyć uzupełniony album NAJPÓŹNIEJ do 4 czerwca 2018 r.

Finał akcji odbędzie się 7 czerwca, na terenie naszego przedszkola,

podczas Pikniku Rodzinnego.

Zachęcamy do udziału dzieci i rodziców. 

SZANOWNI RODZICE !!!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 12.12.2017 R. W NASZYM PRZEDSZKOLU ZOSTAŁY ZAINSTALOWANE OCZYSZCZACZE POWIETRZA FIRMY „OPUS”.

URZADZENIA ZOSTAŁY UMIESZCZONE W CZTERECH GRUPACH I SĄ WYPOSAŻONE W:

  •  FILTRY: WSTĘPNY, TRUE HEPA I FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM
  •  SYSTEM PLASMA WAVE – JONIZATOR POWIETRZA
  •  SYSTEM PRZECIWBAKTERYJNY CLEANCEL
  • WENTYLATOR
  • TRYB AUTOMATYCZNY WSKAŹNIKA JAKOŚCI POWIETRZA
  •  CZUJNIK ZAPACHU, GAZU I PYŁU.

URZĄDZENIA ZOSTAŁY ZAKUPIONE ZA KWOTĘ 8.000 ZŁ., ZE ŚRODKÓW M. ST. WARSZAWY. 

 

 


 
Miło nam poinformować, że Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi zdobyło certyfikat “Chronimy Dzieci” , przyznawany przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, który potwierdza, że certyfikowana placówka realizuje standardy chroniące dzieci przed krzywdzeniem i wykorzystywaniem seksualnym.

 

SZANOWNI RODZICE


W związku ze zmieniającym się natężeniem substancji

szkodliwych w powietrzu informujemy, że na bieżąco

przeglądamy komunikaty umieszczone na stronie

www.um.warszawa.pl

i na ich podstawie będziemy podejmować decyzję o wyjściu

dzieci do ogrodu przedszkolnego w kolejnych dniach.

 

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić i jak
postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat..."

Robert Fulghum

"Każdy człowiek jest liściem wielkiego drzewa świata. Drzewo – to oczywiście cała ludzkość, a to, jak ono wygląda, zależy od każdego, nawet od najdrobniejszego liścia"

Verena Kast

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.