WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Regulamin dla Rodziców

REGULAMIN DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA
NR 118 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest oddać je pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.

 

Uzasadnienie My jako pracownicy chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo Waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola i przejęciu nad nim opieki.

 

Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub osoby pisemnie upoważnione przez nich/osoby pełnoletnie/. Odbiór dziecka należy zgłaszać zawsze nauczycielce.

 

Uzasadnienie Ważne jest dla nas, aby dziecko wróciło cało do domu, pod opieką osoby dorosłej.

 

Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć biorą na siebie pełna odpowiedzialność za dziecko. Kiedy rodzic załatwia inne sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielce. Wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.

 

Uzasadnienie Musimy jednoznacznie wiedzieć pod czyją opieką jest dziecko i kto za nie odpowiada.

 

W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.

 

Uzasadnienie Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy i uprawnień medycznych, dlatego boimy się popełnić pomyłki.

 

Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach zakaźnych dziecka. W czasie choroby dziecko przebywa w domu, a po jej zakończeniu rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe.

 

Uzasadnienie Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozpowszechniania się chorób w przedszkolu.

 

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8.15. W szczególnych przypadkach spóźnienie należy zgłosić telefonicznie.

 

Uzasadnienie Chcemy, aby państwa dzieci miały możliwość uczestnictwa w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.

 

W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych wypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.

 

Uzasadnienie Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymywały posiłek zaspakajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci próbowały przełamać własne uprzedzenia do pewnych grup produktów.

 

Po odebraniu dzieci rodzice opuszczają teren przedszkolnego ogrodu.

 

Uzasadnienie Nie bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, jeśli po odebraniu przez rodziców przychodzą bawić się w ogrodzie przedszkolnym, ale martwimy się o bezpieczeństwo pozostałych dzieci przebywających w ogrodzie.

 

Na zebrania zapraszamy samych rodziców/bez dzieci/.

 

Uzasadnienie Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym utrudniają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.