WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Komputer w Przedszkolu

      Rozwój technologiczny wywiera coraz większy wpływ na proces nauczania i wychowania. Aby należycie przygotować swoich wychowanków do życia we współczesnym, rozwijającym się świecie, przedszkole musi wspomagać proces kształcenia technicznymi środkami dydaktycznymi. Komputer z odpowiednim oprogramowaniem można wykorzystać do celów kształcących, diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych.

      Program własny, opracowany przeze mnie, pt: „Komputer to gratka” ma na celu przygotowanie dzieci do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym. Dotyczy trzech rodzajów aktywności edukacyjnej dzieci przedszkolnych, które ogólnie można określić jako prosta nauka, rozwiązywanie problemów i rozwój kreatywności. Zawiera metody, formy i środki realizacji dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci przedszkolnych. Jest ciekawy i innowacyjny. Ułatwia oraz uatrakcyjnia pracę z dziećmi. Jest pomocą aktywizującą i usprawniającą funkcje integrujące złożone czynności psychiczne, zatem stymuluje te funkcje, od których zależy nabywanie przez dziecko gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania.

      Komputer, jako środek dydaktyczny spełnia różne funkcje w procesie dydaktycznym: poznawczo-twórczą, jeśli służy jako źródło wiedzy, aktywizująco- motywującą, jeśli wyzwala wszechstronną aktywność dzieci i pobudza ich zainteresowania, problemowo-ćwiczeniową, jeśli zadania rozwiązywane samodzielnie przez dzieci służą utrwaleniu wcześniej poznanych wiadomości i umiejętności.

      Program został ujęty w siedmiu obszarach tematycznych, wśród których wyróżnić można poznanie podstawowych części zestawu komputerowego, sposoby jego wykorzystania, zasady bezpiecznego korzystania, zapoznanie z programami Point, Microsoft Word oraz innymi programami edukacyjnymi, a także Internetem.

      Poprzez realizację programu własnego dowodzę, że komputerowa forma nauczania wciąga dzieci, jest dla nich zabawą a nie obowiązkiem. Wpływa to korzystnie na trwałość zdobytej wiedzy, przyspiesza znacznie zapamiętywanie poznawanych lub utrwalanych wiadomości, a w rezultacie prowadzi do uzyskania większej efektywności nauczania.

      Już w przedszkolu należy rozumnie korzystać z ogromnego potencjału, jaki niesie ze sobą nowoczesna technologia i jednocześnie nauczyć swych wychowanków mądrze go wykorzystywać.

 

 

Opracowała: Monika Bondaruk


 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.