WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

PLAN ROCZNY 2018/2019

ROCZNA KONCEPCJA PRACY NA ROK 2018- 2019
PRZEDSZKOLA NR 118 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

„JESTEM TWÓRCZYM PRZEDSZKOLAKIEM”

CELE:

1.     Rozwój całokształtu osobowości dzieci poprzez wyrabianie dyspozycji psychicznych, takich jak: uwaga, pamięć, spostrzegawczość, aktywność i twórcza postawa.

2.     Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej, teatralnej i muzycznej, jak też poznawania świata i rozwoju uzdolnień.

3.     Rozwijanie celowości poznawczej i umiejętności korzystania z różnych dziedzin.

4.     Wdrażanie do zdrowego stylu życia.

5.     Kształtowanie podstawowych zachowań moralnych – życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności oraz umiejętności różnicowania uczuć i wyrażania ich. Uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków.

6.     Aktywne włączanie przedszkolaków do przygotowywania i uatrakcyjniania wspólnego obchodzenia świąt nietypowych.

LP.

ZADANIA

TERMINY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

ZAŁACZNIKI DO PLANU

FORMY SPRAWDZENIA

1.

Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć.

Cały rok.

Dyrektor, nauczyciele.

 

Wykaz pomocy.

2.

Planowanie zajęć sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijających aktywność twórczą dzieci: językową, ruchową, plastyczną i muzyczną. Pobudzanie wyobraźni dzieci poprzez działania o charakterze intelektualno-emocjonalnym.

Raz w miesiącu
od października do czerwca.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

3.

Organizowanie zajęć plastyczno – technicznych oraz zabaw badawczych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania artystyczne dzieci oraz ich wrodzone możliwości twórcze.

Raz w miesiącu
od października do czerwca.

Nauczycielki –
M. Bieniak, A. Kielec.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

4.

Poznanie zabaw, ćwiczeń oraz gier ruchowych, a także własnych możliwości ruchowych i umiejętne dostosowanie aktywności ruchowej oraz stopnia trudności zadań. Wytworzenie u przedszkolaków zainteresowania i potrzeby regularnej aktywności fizycznej.

Raz w miesiącu
od października do czerwca.

Nauczycielki –
W. Ożóg,
M. Przeździecka.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

5.

Zapoznanie dzieci ze sztuką teatralną, środkami wyrazu artystycznego stosowanymi w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach. Poznanie zawodów związanych z teatrem: reżyser, charakteryzator, rekwizytor, operator świateł, dźwiękowiec.

Raz w miesiącu
od października do czerwca.

Nauczycielki –
M. Bondaruk,
A. Piechowicz,
A. Leśniewska.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

6.

Zorganizowanie ciekawych zabaw i ćwiczeń dydaktycznych, jako form aktywnego i świadomego poznawania rzeczywistości poprzez słuchanie, oglądanie, działanie i przeżywanie, kształtujących właściwe nawyki żywieniowe oraz prowadzących do zdrowego stylu życia.

Raz w miesiącu
od października do czerwca.

Nauczycielka
E. Rutkowska.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej

7.

Zorganizowanie w salach kącików tematycznych, wyposażonych w różne przybory i pomoce dydaktyczne.

Cały rok.

Nauczycielki.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

8.

Angażowanie dzieci i rodziców do różnorodnych konkursów.

·         Ogólnodzielnicowy konkurs plastyczno-twórczy „Woda źródłem życia”

Marzec.

Dyrektor, nauczycielki.

Współorganizator

Przedszkole Nr 127.

Regulamin i karta zgłoszenia.

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej

9.

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.

·        Zajęcie otwarte dla nauczycieli miasta Warszawy.

Kwiecień.

Dyrektor, nauczyciele.

 

Scenariusz zajęcia.

Karta obserwacji zajęcia.

10.

Aktywne włączanie przedszkolaków do przygotowywania i uatrakcyjniania wspólnego obchodzenia świąt nietypowych. Poznanie:

- historii powstania danego święta,

- promocja czytelnictwa, popularyzacja poezji, - kształtowanie świadomości własnych praw,

- uwrażliwienie na potrzeby zwierząt,

- rola wody i powietrza jako niezbędnych składników życia ludzi, roślin i zwierząt,

- postawy dotyczącej wiedzy o zdrowym stylu życia,

- wyzwalanie w przedszkolakach pozytywnych uczuć, myślenia, wzmacniania poczucia własnej wartości.

Kalendarz świąt nietypowych:

·        20 IX 18r. Dzień Przedszkolaka

·        29 IX 18r. Dzień Kawy

·        24 X 18r. Święto Roweru

·        25 X 18r. Dzień Kundelka

·        7 XI 18r. Dzień kotleta schabowego

·        25 XI 18r. Dzień Pluszowego Misia

·        10 XII 18r. Dzień Praw Człowieka

·        12 XII 18r. Dzień Guzika

·        13 I 19r. Dzień Koszuli

·        21 I 19r. Dzień Śniegu

·        31 I 19r. Dzień Przytulania

·        09 II 19r. Dzień Pizzy

·        17 II 19r. Międzynarodowy Dzień Kota

·        15 III 19r. Dzień Poezji

·        27.III 19r. Dzień Teatru

·        04 IV 19r. Dzień Marchewki

·        23 IV 19r. Dzień Książki

·        29 IV 19r. Dzień Tańca

·        04 V 19r. Dzień Strażaka

·        11 V 19r. Dzień Kierowcy

·        21 V 19r. Dzień Kosmosu

·        14 VI 19r. Dzień Kolumba

·        15 VI 19r. Dzień Wiatru.

 

Dwa razy w miesiącu.

Nauczycielki.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

11.

Zorganizowanie konkursu recytatorskiego w związku z obchodem Dnia Poezji.

Marzec.

Nauczycielki.

 

Dokumentacja pedagogiczna.

12..

Udział dzieci w konkursie tańca zorganizowanym na terenie dzielnicy.

Kwiecień.

Nauczycielki.

 

Dokumentacja pedagogiczna.

„MOJA MAŁA OJCZYZNA – 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”

CELE:

1.Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej.

2.Uświadamianie i wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa.

3.Kształtowanie właściwego emocjonalnego stosunku do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości i miejsc pamięci narodowej.

4.Tworzenie warunków sprzyjających uczestniczeniu dzieci  w życiu rodziny a także lokalnego środowiska.

LP.

ZADANIA

TERMINY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU

FORMY SPRAWDZENIA

1.

Gromadzenie bibliografii o tematyce regionalnej, wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje.

Cały rok.

Dyrektor, nauczyciele.

 

Dokumentacja.

2.

Wykorzystanie literatury i publikacji ułatwiających organizowanie i planowanie pracy z dziećmi w zakresie rozwijania uczuć patriotycznych.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

3.

Zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem państwowym oraz barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości narodowej. Utrwalenie hymnu przedszkola.

Według planów miesięcznych.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji.

4.

Poznanie przeszłości historycznej- słuchanie baśni, legend związanych z powstaniem naszego państwa i miejscowości.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji.

5.

Oglądanie przez dzieci filmów, fotografii i albumów ukazujących najciekawsze miejsca regionu w którym żyją oraz zapoznające z charakterystycznymi cechami różnych  regionów Polski (góry, morze, pojezierza, lasy).

 

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji.

6.

Poznanie własnej miejscowości i regionu, miejsc charakterystycznych, instytucji lokalnych poprzez organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych.

Cały rok.

Dyrektor, nauczyciele.

Harmonogram.

Zapisy w dokumentacji, wpisy na stronie internetowej.

7.

Kontynuacja udziału w dzielnicowym projekcie „Niepodległa – 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski”

Wrzesień – grudzień.

Nauczycielki.

 

Zapisy w dokumentacji, wpisy na stronie internetowej.

8.

Obcowanie z kulturą i sztuką, uwrażliwianie na jej piękno. Kontynuacja współpracy z teatrem Guliwer, udział w edukacji teatralnej przedszkolaków.

Październik- czerwiec.

E. Rutkowska,

A. Leśniewska,

A. Piechowicz,

M. Bondaruk.

Porozumienie z teatrem.

Dokumentacja pedagogiczna, wpisy na stronie internetowej.

9.

 

Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt. Uczenia się na pamięć utworów. Przygotowanie się do uroczystości przedszkolnych.

·        Pasowanie na przedszkolaka

·        Obchody 100 - lecia Odzyskania Niepodległości Polski

Według planów miesięcznych.

 

 

 

Październik

Listopad.

Dyrektor,

nauczyciele.

 

 

 

M. Bieniak,

A. Kielec,

W. Ożóg

 

Dokumentacja pedagogiczna.

 

 

 

 

 

10.

Przygotowanie i prezentowanie programów artystycznych podczas spotkań rodzinnych – sprawianie radości i okazywanie szacunku i miłości członkom rodziny.

·        Jasełka

·        Bożonarodzeniowy koncert kolęd i piosenek

·        Kochamy naszych dziadków

·        Dzień mamy i taty

·        Festyn rodzinny

 

 

 

 

 

Grudzień.

Styczeń.

Maj.

Czerwiec.

Dyrektor, nauczyciele.

Harmonogram uroczystości.

Wpisy w dokumentacji pedagogicznej i na stronie internetowej.

11.

Udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich związanych z tematyką patriotyczną, regionalną, świąteczną itp. organizowane na terenie dzielnicy i miasta.

Według potrzeb.

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele.

 

Wpisy w dokumentacji pedagogicznej i na stronie internetowej.

12.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska.

·        Góra grosza

·        Zaczytani

 

Grudzień.

Maj.

Dyrektor, nauczyciele.

 

 

Wpisy w dokumentacji pedagogicznej.

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.