WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

PLAN ROCZNY 2016/2017

ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 118 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NA ROK 20016- 20017

 

KOLORY WOKÓŁ NAS

CELE:

Stwarzanie możliwości poznawania przez odkrywanie, eksperymentowanie, przeżywanie i poszukiwanie.

Uświadomienie dzieciom różnorodności barw ii ich piękna w naturalnym środowisku.

Uświadomienie roli barw w  przyrodzie, życiu człowieka i innych organizmów.

Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno.

 

Lp.

Zadania

Termin

Osoby odpowiedzialne

Załączniki do planu

Formy sprawdzenia

1.

Stwarzanie okazji do wielozmysłowego poznawania otoczenia wykorzystując różnorodne formy aktywności dziecięcej- zabawy badawcze, spacery, eksperymenty, obserwacje.

Cały rok.

Nauczyciele.

Miesięczne plany pracy.

Dokumentacja pedagogiczna: dzienniki zajęć, sprawozdania.

2.

Gromadzenie okazów przyrodniczych, urządzenie w salach dydaktycznych kącików przyrody- eksponowanie okazów charakterystycznych dla pory roku i koloru.

Cały rok.

Nauczyciele.

Zdjęcia.

Dokumentacja.

3.

Kolory i pory roku- zorganizowanie cyklu zajęć, kształtowanie umiejętności rozumienia pojęcia „pora roku” i dostrzeganie ich rytmu, przedstawienie pór roku kodami kolorystycznymi.

Cały rok.

Nauczycielki.

Miesięczne plany pracy.

Dokumentacja.

4.

Organizowanie wycieczek i spacerów umożliwiających poznanie otaczającej przyrody, nabywania umiejętności rozpoznawania i wskazywania cech charakterystycznych bliskich i dalszych środowisk: park, las, sad.

Np. szkółka leśna w Skierdach

 

Nauczyciele , dyrektor.

 

Dokumentacja, zdjęcia,  karty wycieczki.

5.

Wykorzystanie w pracy szerokiej gamy pomocy dydaktycznych: plansz, zdjęć ,kalendarzy, loteryjek obrazkowych gier dydaktycznych kształtujących umiejętności wskazywania zjawisk atmosferycznych dla poszczególnych pór roku, kojarzenia z kolorystyką.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Dokumentacja.

6.

Wykorzystanie gier słownikowych i skojarzeniowych, ćwiczeń i zabaw rozwijających mowę, słownictwo zakresie tematyki kolorów.

Cały rok.

Nauczyciele.

Miesięczne plany pracy.

Dokumentacja pedagogiczna.

7.

Wykorzystanie  w zajęciach z dziećmi literatury dotyczącej tematyki kolorów: wiersze, opowiadania, zagadki.

Cały rok.

Nauczyciele.

Miesięczne plany pracy.

Dokumentacja pedagogiczna.

8.

Zorganizowania spotkania z  artystą plastykiem, udział w warsztatach plastycznych.

 

Nauczyciele.

 

Zdjęcia, inna dokumentacja.

9.

Zorganizowanie kącika plastycznego, wykorzystanie w zajęciach niekonwencjonalnych technik plastycznych, rozwijanie zainteresowań plastycznych, zachęcanie do własnej ekspresji plastycznej.

Cały rok.

Nauczyciele.

Miesięczne plany pracy.

Dokumentacja pedagogiczna.

10.

Zorganizowanie konkursów plastycznych rozwijających aktywność  twórczą i plastyczną przedszkolaków.

Cały rok.

Nauczyciele, dyrektor.

Regulaminy, plany pracy.

Dokumentacja.

11.

Udział w konkursach i akcjach organizowanych przez środowisko lokalne , akcjach o zasięgu ogólnopolskim.

Cały rok.

Nauczyciele.

Plany pracy.

Dokumentacja.

 

12.

Zorganizowanie w grupach zajęć otwartych dla rodziców w związku z realizowanym tematem.

Według planów współpracy z rodzicami.

Nauczyciele.

Dokumentacja- sprawozdania ,samoocena.

Dokumentacja.

13.

Zorganizowanie  w salach „Skrzyni skarbów”- włączenie rodziców do systematycznego wzbogacania skrzyni w różne materiały, które wykorzystywane w zajęciach plastyczno-konstrukcyjnych z dziećmi.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

 

14.

Systematyczne i okazjonalne wystawy  twórczości artystycznej dzieci z uwzględnieniem różnorodnych technik plastycznych, stosowanych form i metod pracy.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Dokumentacja, zdjęcia.

15.

Przygotowanie w grupach programu artystycznego „ Tęczowy musical”- jako podsumowanie realizowanego tematu rocznego.

Maj

Nauczyciele, dyrektor.

Plany Pracy.

Dokumentacja, zdjęcia na stronie internetowej.

16.

Zorganizowanie konkursu literackiego „ Kolory tęczy” dla rodziców ( jeden lub kilka kolorów). Współpraca z innymi przedszkolami.  

Maj.

Nauczyciele, dyrektor.

Regulaminy, protokoły.

 

ZACHWYCA MNIE TEATR – PRZEDSZKOLAK WIDZEM I AKTOREM

CELE:

Pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez odziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo – intelektualną.

Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności plastycznej, teatralnej, literackiej.

Lp.

Zadania

Termin

Osoby odpowiedzialne

Załącznik do planu

Formy sprawdzenia

1.

Zapoznanie dzieci z różnymi formami scenicznymi- przeprowadzenie  cyklu zajęć dydaktycznych.

W ciągu roku według planów.

Nauczyciele.

Plany miesięczne.

Dokumentacja pedagogiczna.

2.

Zorganizowanie w salach kącików teatralnych, gromadzenie pacynek kukiełek marionetek , masek , kostiumów teatralnych i rekwizytów.

 

Nauczycielki.

 

Dokumentacja.

3.

Nawiązanie współpracy z teatrem lalek” Guliwer”-poszerzenie dzieci wiedzy o teatrze, rozpoznawanie i nazywanie różnego rodzaju form scenicznych: teatr lalkowy, teatr żywego aktora, pantomima, teatr cieni.

Cały rok.

Nauczycielki.

Dokumentacja.

Dokumentacja.

4.

Prezentacja aktywności twórczej wychowanków, przygotowanie wierszy, piosenek, układów tanecznych dla zaproszonych gości z okazji Dnia babci i dziadka, Dnia mamy i taty, Świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia, Pasowania na przedszkolaka oraz innych dzieci z przedszkoli i szkoły podstawowej.

Według kalendarza uroczystości.

Nauczycielki, dyrektor.

Plany miesięczne, scenariusze.

Dokumentacja.

5.

Zorganizowanie warsztatów teatralnych lub spotkania z aktorem –poznawanie nowych środków artystycznego wyrazu- głos, wykorzystanie własnego potencjału aktorskiego, ćwiczenia artykulacji i emisji głosu.

 

Nauczycielki, dyrektor.

 

Dokumentacja.

6.

Wycieczka do studia nagrań-nagranie hymnu naszego przedszkola.

Wrzesień.

Nauczycielki, dyrektor.

 

Dokumentacja.

7.

Oglądanie przedstawień teatralnych i koncertów muzycznych na terenie przedszkola w wykonaniu różnych grup artystów.

Raz w miesiącu.

Dyrektor.

Harmonogram koncertów i teatrzyków.

Dokumentacja.

8.

Zorganizowanie przeglądu recytatorskiego „Mamo  tato zróbmy to razem”- współdziałanie dziecka z rodzicem, przygotowanie i recytacja wybranego utworu literackiego.

Nauczyciele, dyrektor.

Kwiecień.

Regulaminy, protokoły.

Dokumentacja.

9.

Przygotowanie przedstawienia teatralnego przez nauczycieli, prezentacja dzieciom z okazji Dnia dziecka.

Czerwiec.

Nauczycielki, dyrektor.

 

Dokumentacja pedagogiczna..

10.

Zaangażowanie rodziców w teatr rodzicielski, przygotowanie przedstawienia i prezentacja dzieciom.

Czerwiec.

Dyrektor, nauczyciele.

 

Dokumentacja.

11.

Zorganizowanie w salach kącików książki –„ Czytelnia przedszkolaka”, ustalenie zasad korzystania z książek i zachowania się w czytelni, poznanie nowych gatunków literatury dziecięcej. Systematyczne wzbogacanie biblioteczki  w nowe pozycje.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Dokumentacja.

12.

Zorganizowanie akcji „ rodzice czytają dzieciom” oraz „dnia obdarowania książką”

Maj, czerwiec.

Nauczyciele, dyrektor.

 

Dokumentacja.

13.

Nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną, udział w lekcjach, akcjach propagujących czytelnictwo, oglądanie teatrzyków i przedstawień teatralnych.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Dokumentacja pedagogiczna.

ZAŁĄCZNIK DO PLANU

MIESIĄC

KOLOR

SKOJARZENIA

WRZESIEŃ

Czerwony

muchomor, pomidor, papryka, jabłko, arbuz, porzeczka, jarzębina, biedronka, raki, serce, mak, tulipan, róża …

PAŹDZIERNIK

Żółty

słońce, słonecznik, gruszka, papryka, żonkil, tulipan, róża, kaczuszka, kurczaczek, melon, forsycje, cytryna ... 

LISTOPAD

Pomarańczowy + Brązowy

dynia, mandarynka, pomarańcza, marchewka, liście, lis, kasztany, żołędzie… 

GRUDZIEŃ

Zielony

liście, sosny, świerki, trawa, żaba, mech, szczypiorek, por, awokado, brokuł, papryka, gruszka, jabłko, ogórek …

STYCZEŃ

Biały

bocian, gęś, śnieg, stokrotki, przebiśnieg, róża, jaśmin, bez, pingwin, niedźwiedź polarny, kalafior, owce …  

LUTY

Niebieski

morze, niebo, chabry, niezapominajki …

MARZEC

Czarny + Szary

węgiel, kot, żuk, motyle, pingwiny, puma,   …

KWIECIEŃ

Fioletowy

bakłażan, fiołki, śliwki, wrzos,winogrono

MAJ

Różowy

rzodkiewka, róża …

CZERWIEC

Kolory tęczy

Tęcza ,bańki mydlane,

Kolor realizowany w III tygodniu miesiąca.

Kolorowy dzień tygodnia- czwartek

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.