WP_20180507_14_01_32_Pro

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

PLAN ROCZNY 2017/2018

ROCZNA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 118 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NA ROK 2017- 2018

MATEMATYKA SMYKA

CELE:

1. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

2. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.

3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

4. Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.

5. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

6. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

LP.

ZADANIA

TERMINY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

ZAŁACZNIKI DO PLANU

FORMY SPRAWDZENIA

1.

Wykorzystywanie w pracy zbiorów bibliografii przedszkolnej i wzbogacenie o nowe pozycje literatury z zakresu edukacji matematycznej.

 

Cały rok.

Dyrektor, nauczyciele.

 

Wykaz literatury w bibliotece przedszkolnej.

2.

Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć matematycznych.

Cały rok.

Dyrektor, nauczyciele.

 

Wykaz pomocy.

3.

Planowanie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy w celu pobudzania aktywności poznawczych.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji.

4.

Umieszczanie na stronie internetowej artykułów z zakresu edukacji matematycznej.

 

 

Nauczyciele.

 

 

5.

Diagnoza osiągnięć dzieci w zakresie edukacji matematycznej w oparciu o arkusze obserwacji.

 

Wrzesień, Styczeń, Czerwiec.

Nauczyciele.

Wzory kart obserwacji.

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

6.

Udział nauczycieli w szkoleniach w celu wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie metody i formy wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych.

 

 

Dyrektor, nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji.

7.

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.

·        Zajęcia otwarte dla nauczycieli miasta Warszawy

Cały rok.

 

 

Styczeń.

Dyrektor, nauczyciele.

 

 

A. Leśniewska

A. Suchcicka

Scenariusz zajęcia.

Karta obserwacji zajęcia.

8.

Wykorzystanie w pracy metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (dziecięca matematyka).

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

9.

Zorganizowanie w salach kącików matematycznych, wyposażonych w różne przybory i pomoce dydaktyczne.

Wg planów.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

10.

Umożliwienie dzieciom podejmowania zabaw matematycznych: zabawy konstrukcyjne, łamigłówki, zabawy ruchowe, eksperymenty.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

 

11.

Współdziałanie przedszkola z rodzicami w zakresie kontynuowania realizacji zadań edukacji matematycznej.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

 

12.

Zorganizowanie konkursu literackiego dla rodziców  z zakresu edukacji matematycznej

„Matematyka w wierszykach”.

Wg planów pracy.

Nauczyciele.

W.Skudlarek.

 

Dokumentacja pedagogiczna.

13.

Wykorzystanie w pracy różnorodnych narzędzi i przyrządów do kształcenia kompetencji matematycznych i rozwijania logicznego myślenia dzieci.

 

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

14.

Angażowanie dzieci i rodziców do różnorodnych konkursów o charakterze matematycznym.

·         Ogólnodzielnicowy konkurs plastyczno-konstrukcyjny

„Zabawka matematyczna”

 

 

 

Listopad.

Dyrektor, nauczyciele.

Współorganizator

P 58.  

Regulamin i karta zgłoszenia.

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

MOJA MAŁA OJCZYZNA

CELE:

1.Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej.

2.Uświadamianie i wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa.

3.Kształtowanie właściwego emocjonalnego stosunku do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości i miejsc pamięci narodowej.

4. Tworzenie warunków sprzyjających uczestniczeniu dzieci  w życiu rodziny a także lokalnego środowiska.

LP.

ZADANIA

TERMINY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU

FORMY SPRAWDZENIA

1.

Gromadzenie bibliografii o tematyce regionalnej, wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje.

Cały rok.

Dyrektor, nauczyciele.

 

Dokumentacja.

2.

Wykorzystanie literatury i publikacji ułatwiających organizowanie i planowanie pracy z dziećmi w zakresie rozwijania uczuć patriotycznych.

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji pedagogicznej.

3.

Zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem państwowym oraz barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości narodowej. Utrwalenie hymnu przedszkola.

Według planów miesięcznych.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji.

4.

Poznanie przeszłości historycznej- słuchanie baśni ,legend związanych z powstaniem naszego państwa i miejscowości.

 

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji.

5.

Oglądanie przez dzieci filmów, fotografii i albumów ukazujących najciekawsze miejsca regionu w którym żyją oraz zapoznające z charakterystycznymi cechami różnych  regionów Polski (góry, morze, pojezierza, lasy).

 

Cały rok.

Nauczyciele.

 

Zapisy w dokumentacji.

6.

Poznanie własnej miejscowości i regionu, miejsc charakterystycznych, instytucji lokalnych poprzez organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych.

Cały rok.

Dyrektor, nauczyciele.

Harmonogram.

Zapisy w dokumentacji, zdjęcia i wpisy na stronie internetowej.

7.

Spotkania z ciekawymi ludźmi przedstawicielami różnych zawodów, zapraszanie do przedszkola gości, którzy przybliżą dzieciom historię i kulturę regionu.

 

Cały rok.

Dyrektor, nauczyciele.

Harmonogram.

Zapisy w dokumentacji, zdjęcia i wpisy na stronie internetowej.

8.

Obcowanie z kulturą i sztuką, uwrażliwianie na jej piękno. Kontynuacja współpracy z teatrem Guliwer, udział w  edukacji teatralnej przedszkolaków.

Październik- czerwiec.

Dyrektor.

A.Kielec

M.Bieniak

W.Szkudlarek

Porozumienie z teatrem.

Dokumentacja pedagogiczna, zdjęcia i wpisy na stronie internetowej.

9.

Odwiedzanie miejsc związanych z historią i tradycjami swojej miejscowości i ojczyzny.

Udział w lekcjach w Muzeum Archeologicznym.

Według planów miesięcznych.

Dyrektor nauczyciele.

 

Dokumentacja pedagogiczna.

10.

Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących     do aktualnie obchodzonych świąt. Uczenia się na pamięć utworów. Przygotowanie się do uroczystości przedszkolnych.

·        Pasowanie na przedszkolaka

Według planów miesięcznych.

 

 

 

Październik.

Dyrektor,

nauczyciele.

 

 

 

M.Bondaruk

W.Ożóg

 

Dokumentacja pedagogiczna.

 

 

 

 

 

11.

Przygotowanie i prezentowanie programów artystycznych podczas spotkań rodzinnych – sprawianie radości i okazywanie szacunku i miłości członkom rodziny.

·        Jasełka

·        Bożonarodzeniowy koncert kolęd i piosenek

·        Kochamy naszych dziadków

·        Dzień mamy i taty

·        Festyn rodzinny

 

 

 

 

Grudzień.

 

 

Styczeń.

Maj.

Czerwiec.

Dyrektor, nauczyciele.

Harmonogram uroczystości.

Wpisy w dokumentacji pedagogicznej i na stronie internetowej.

12.

Zorganizowanie kącika regionalnego, gromadzenie eksponatów, wytworów sztuki regionalnej ludowej, fotografii, okazów przyrodniczych z regionu.

 

Według potrzeb.

Nauczyciele.

 

Wpisy w dokumentacji.

13.

Współpraca z rodzicami w celu wzbogacania wiedzy, zbiorów i pomocy przybliżających dzieciom omawianą problematykę.

·        Akcja „Nagradzanie za zwiedzanie”- zaangażowanie rodziców do zwiedzania wraz z dzieckiem Warszawy- ciekawych miejsc.

Według planu.

 

 

 

Maj.

Nauczyciele.

Plan wycieczek

„Paszporty podróżnika”.

Wpisy w dokumentacji pedagogicznej i na stronie internetowej.

14.

Udział dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich związanych z tematyką patriotyczną, regionalną, świąteczną itp. organizowane na terenie dzielnicy i miasta.

Według potrzeb.

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele.

 

Wpisy w dokumentacji pedagogicznej i na stronie internetowej.

15.

Zorganizowanie ogólnodzielnicowego konkursu recytatorskiego „Kto ty jesteś Polak mały”

Luty.

Dyrektor, nauczyciele.

Współorganizator

P 403.

Regulamin i karta zgłoszenia.

Wpisy w dokumentacji pedagogicznej.

15.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska.

·        Góra grosza

·        Zaczytani

 

Grudzień.

Maj.

Dyrektor, nauczyciele.

 

Wpisy w dokumentacji pedagogicznej.

16.

Udział w dzielnicowych projektach

·        „Aktywne i zdrowe miasta” oraz

·        „Aktywnie i na sportowo dla zdrowia” 

 

Wrzesień.

Maj.

Dyrektor

Anna Leśniewska

Agnieszka Suchcicka.

Regulamin.

Wpisy w dokumentacji pedagogicznej i na stronie internetowej.

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.