top-header

Przedszkole Nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa
tel: (22) 838 49 35

Kadra

Kadra pedagogiczna Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi, to osoby z wieloletnim doświadczeniem, podnoszące swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Wszystkie nauczycielki ukończyły studia wyższe, systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach, a zdobyte doświadczenia i nowe pomysły wdrażają do pracy z dziećmi. W przedszkolu zapewniamy dzieciom opiekę i wszechstronny rozwój dzięki stosowanym nowoczesnym metodom pracy dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Praca z dziećmi opiera się na:

  • Programie wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka" autorstwa Iwony Brody

  • Programie własnym „Jestem zdrowym przedszkolakiem”

  • Programie Edukacji matematycznej wg prof. E. Gruszczyk– Kolczyńskiej

  • Elementach metod: C. Orffa, R. Labana, W. Sherborne, P. Dennisona i pedagogiki zabawy

KADRA PEDAGOGICZNA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

mgr Agnieszka Wróbel (Dyrektor Przedszkola)- stopień awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany. Funkcję dyrektora pełni od 1 września 2005r. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego- kierunek Wychowanie Przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej- Kształcenie Integracyjne oraz Kurs Kwalifikacyjny „Zarządzania Oświatą” zorganizowany przez Studio Edukacyjne EKO-TUR BIS.

mgr Magdalena Bieniak- stopień awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany. Absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Wydziału Pedagogicznego. Posiada dyplom w zakresie Nauczania Początkowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Edukacji Początkowej i Reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim.

mgr Monika Bondaruk- stopień awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany. Absolwentka: Studium Nauczycielskiego- Wychowanie Przedszkolne; Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogicznego– studia licencjackie w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej; Akademii Pedagogiki Specjalnej- uzupełniające studia magisterskie w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Korekcyjnej, studia podyplomowe - Zarządzanie Placówką Oświatową.

mgr  Agnieszka Kielec - stopień awansu zawodowego -nauczyciel dyplomowany .
Absolwentka:Studium Nauczycielkie -Wychowanie Przedszkone; Licencjat na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie wychowanie Przedszkolne w systemie Integracyjnym,Studia magisterkie -Pedagogika w zakresie pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna  

mgr Wioletta Ożóg- stopień awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany. Absolwentka: Studium Nauczycielskiego- Wychowanie przedszkolne; WSP- studia licencjackie w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej, uzupełniające studia magisterskie- Pedagogika Wczesnoszkolna w Systemie Zintegrowanym, studia podyplomowe- Zarządzanie Placówką Oświatową.

mgr Ewa Rutkowska- stopień awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany. Absolwentka: Studium Nauczycielskiego- Wychowanie Przedszkolne; UMCS w Lublinie-studia licencjackie- Pedagogika Przedszkolna; Akademia Pedagogiki Specjalnej- uzupełniające studia magisterskie- Pedagogika Wczesnoszkolna i Korekcyjna.

mgr Wanda Szkudlarek- stopień awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany. Absolwentka: Studium Nauczycielskiego- Wychowanie Przedszkolne; WSP- studia licencjackie- Pedagogika przedszkolna, uzupełniające studia magisterskie- Pedagogika Ogólna.

mgr Agnieszka Piechowicz - pedagog specjalny; stopień awansu zawodowego - nauczyciel kontraktowy. Absolwentka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Terapia Pedagogiczna - studia magisterskie

mgr Małgorzata Ciosek- pedagog specjalny; stopień awansu zawodowego- nauczyciel mianowany. Absolwentka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie- Andargogika Specjalna- licencjat; Pedagogika Niepłenosprawnych Intelektualnie- magister (urlop macierzyński).

mgr Anna Leśniewska- pedagog specjalny; stopień awansu zawodowego- nauczyciel kontraktowy. Absolwentka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie- Pedagogika Terapeutyczna.

mgr Jowita Krauze- logopeda; stopień awansu zawodowego-nauczyciel dypolomowany. Absolwentka: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie- Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji.

mgr Marta Krasowska - psycholog; stopień awansu zawodowego- nauczyciel mianowany. Absolwentka: Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek Psychologia; Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego– Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień; Akademia Pedagogiki Specjalnej – Podyplomowe Studia: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci Ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi oaz Wspieranie Ich Rodzin. Pracuje terapeutycznie metodą Ruchu Rozwijającego W. Scherborne. (urlop macierzyński)

mgr Katarzyna Rokicka - psycholog, stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany. Absolwentka: Uniwersyteu Warszawskiego na Wydziale Psychologii w zakresie stosowanej psychologii klinicznej; Studia Podyplomowe w zakresie Socjoterapii. Pracuje również w Zespole Poradni psychologiczno-pedagogicznych nr 1 w Warszawie.

mgr Malwina Patyniak - rehabilitantka, Stopień awansu zawodowego -nauczyciel kontraktowy. Absolwentka: Uniwersytet Medyczny w Łodzi- kierunek Fizjoterapia - magister. Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej Nauk Społecznych - przygotowanie pedagogiczne.

mgr Anna Szlużys - rytmiczka, Stopień awansu zawodowego - nauczyciel stażysta. Absolwentka: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność - muzykoterapia - magister. Studium pedagogiczne - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom opiekę specjalistów:

Zajęcia z logopedą - terapia dla dzieci z występującymi zaburzeniami rozwoju mowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia i zwierającego pierścienia gardłowego), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu i prawidłowej artykulacji. Dla każdego dziecka dobierane są odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących głoski i wspomagających rozwój mowy.

Zajęcia z psychologiem - zadaniem psychologa w przedszkolu jest pomoc dziecku i jego rodzinie. Na terenie przedszkola psycholog dokonuje wstępnej oceny możliwości i potrzeb dziecka, na podstawie, której tworzony jest plan pomocy dziecku. W zależności od potrzeb, dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub grupowych, których celem jest wspieranie rozwoju psychomotorycznego. Psycholog oferuje również pomoc rodzicom (konsultacje, wsparcie). Psycholog współpracuje z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

Rehabilitacja ruchowa- zajęcia usprawniające w zakresie motoryki dużej i małej, wspieranie rozwoju ruchowego dziecka. 

Integracja Sensoryczna- zajęcia dla dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej (tj. min. nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce zmysłowe, zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej, problemy z koordynacją, koncentracją, planowaniem ruchów ciała).

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 118
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Nowolipie 31A
01-002 Warszawa

TEL: (22) 838 49 35

e-mail:
p118@edu.um.warszawa.pl
pp118@neostrada.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.